De marketingmachine van theater Rotterdam - Cultuurmarketing

De marketingmachine van theater Rotterdam

9 mrt 2020

Interview met hoofd marketing Merel Hoestlandt (Theater Rotterdam)

Na een opleiding aan het conservatorium (1995-2000) maakt El Mouhandiz diverse theatervoorstellingen, neemt meerdere albums op, krijgt een nominatie voor haar korte docu-film ‘HOPE!’ en geeft een TEDx Talk over de kracht van identiteit en muziek. Ze won de Ariane de Rothschild fellowship, een unieke ervaring voor ondernemers die zich inzetten voor sociale impact, en stond de afgelopen 10 jaar op de lijst van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld vanwege haar bijdrage aan de kunsten.

Vanaf 2017 is El Mouhandiz opgenomen in het nieuwe makerstraject van het Fonds Podiumkunsten. Dit geeft haar meer financiële vrijheid om dieper in te gaan op het ontwikkelen van haar eigen signatuur binnen muziektheater in Nederland, Marokko en de Verenigde Staten. Naast artistieke verdieping en ontwikkeling heeft El Mouhandiz in dat traject ook aandacht besteed aan onderzoek en het helpen bouwen van een culturele infrastructuur. Diversiteit in de kunst- en cultuursector is een thema wat haar door de jaren heen veel heeft beziggehouden, maar waar ze nog niet haar volledige aandacht op had kunnen leggen.

El Mouhandiz mocht ook als enige maker vóór publicatie reageren op het nieuwe advies voor het cultuurbestel voor de periode 2021-2024: Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur. In dit advies pleit de Raad voor Cultuur voor een inclusiever bestel. De Raad moedigt onder meer de vernieuwing van het culturele aanbod aan, door meer inter- en multidisciplinaire kunstvormen en populaire cultuur zoals musical en urban arts op te nemen in het bestel. Een ander belangrijk punt is dat er meer onderzoek naar publiek en niet-publiek verricht moet worden. Dit zijn dan ook twee onderwerpen waar El Mouhandiz ervaring mee heeft. Enerzijds voelt zij zich als maker niet thuis binnen het klassieke hokjesdenken van het huidige subsidiestelsel, anderzijds ondervroeg zij na het doorlopen van het Ariane de Rothschild fellowship zelf ruim 500 respondenten naar hun voorkeuren in cultuurconsumptie.

Wat was jouw reactie op het advies?

 

Dat was naast het loven van het toekomstbeeld, best een pittige reactie. Het onderwerp gaat mij aan het hart. Ik zie dat veel culturele organisaties met hun handen in het haar zitten over deze onderwerpen. Dit komt omdat ze hier de laatste 50 jaar niet mee bezig zijn geweest. Dat is natuurlijk ook terug te leiden naar onze regering, die vooral vanuit problematiek naar nieuwe (migranten)groepen is gaan kijken. Deze groepen werden uitsluitend benaderd als gastarbeiders, maar nooit als kunst- en cultuurconsumenten. Hetzelfde geldt voor de generaties die hierop volgden.

Het gevolg is dat er nu sprake is van een monocultuur: cultuur die vrijwel geen invloeden heeft van andere culturen. Het wordt dan heel moeilijk om verschillende typen mensen in de samenleving bij elkaar te brengen. Met een monocultuur creëer je alleen diverse eilandjes in smaak, zonder dat er op gelijkwaardig niveau artistiek uitgewisseld kan worden of andere lijnen gecreëerd kunnen worden. We moeten echt voorbij die single story gaan, en niet meer uitsluitend in hokjes denken.

Daarbij ben ik van mening dat we de culturele infrastructuur toegankelijker moeten maken voor alle Nederlanders, en niet alleen voor de mensen die dat vanuit hun lobby wel geregeld krijgen. Vooral de krijgt aandacht in het cultuurbestel, maar het kan ook een pracht zijn als je in de provincie zit. Ik vind het belangrijk dat ook die makers beter op de kaart worden gezet. We moeten het bestel eerlijker maken, zodat niet steeds dezelfde mensen te zien zijn. Onze cultuur moet ons juist inspireren om te kijken naar wie we zijn.

In mijn reactie op het advies van de Raad voor Cultuur heb ik gepleit voor meer support door de fondsen aan makers in de periferie, aangezien de fondsen heel goed bezig zijn met het ondersteunen van makers die nu pas voet tussen de deur krijgen. Het zou jammer zijn als het geld daar wordt weggehaald, terwijl daar juist talent vanuit de onderstroom steun krijgt en zulke makers juist ruimte moeten krijgen om te groeien en daardoor vet op de botten krijgen. Ik ben bang dat de kleine visjes anders worden opgegeten door de grote vissen. Je komt niet zomaar tussen de BIS-instellingen, ook niet als je al wat langer meedraait en meerjarensubsidie ontvangt.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

het zal nog een tijd duren voordat ze die opdracht werkelijk aangaan, vanuit een intrinsieke motivatie. Ik heb begrepen dat ze nu bezig zijn met een cursus unconscious bias. Dat is een goed begin en ik kijk uit naar de positieve concrete effecten daarvan. Het is daarom dat ik zeg dat het advies nu nog een mooi toekomstbeeld is.

 

Ik ben ook helemaal voor publieksonderzoek, zodat verandering meetbaar wordt en de infrastructuur in Nederland democratischer en meerstemmiger wordt. We moeten daarbij ook kijken naar de huidige niet-bezoeker. In het advies wordt met name ingegaan op publieksonderzoek op landelijk niveau, maar ik zie ook veel potentie in onderzoek op regionaal niveau. Er zijn namelijk meerdere kloven. Er is sprake van een culturele kloof, zoals de mensen met een migratieachtergrond die zich niet herkennen in de monocultuur. Migratie zorgt voor nieuwe mensen in een land, die elk hun eigen verhaal hebben en cultuur en media op een eigen manier consumeren. Het is belangrijk om daar onderzoek naar te doen. Maar je kunt ook onderzoek doen naar de sociaal-economische kloof. Het consumeren van, of deelnemen aan cultuur is niet voor iedereen haalbaar. Dit gaat niet alleen over de prijs van de tickets, maar ook over de reis ernaartoe en de kloof in smaak en in gendergelijkheid. Deze kloven zullen per omgeving verschillen en ik geloof erin dat je je als culturele organisatie veel relevanter maakt als je je verdiept in je eigen omgeving. We moeten constant de omgeving bevragen: “Wie ben jij? En hoe kan ik het nog leuker voor jou maken?”

How art and music create a new hybrid global culture: Rajae El Mouhandiz at TEDxBreda Bekijk video
Leuk voor je collega