Inclusiever schrijven voor culturele organisaties

Workshop inclusiever schrijven
Workshop
29 oktober 2020 (9:30 - 13:00)

Na deze workshop beschik je over meer inzicht én handvatten om teksten te analyseren op toegankelijkheid en deze te herschrijven. De basis is gelegd voor een inclusievere benadering van je toekomstige teksten.

Startdatum: 29 oktober 2020 (9:30 - 13:00)
Locatie: online via Zoom
Ledentarief (excl. BTW)
€ 250
Regulier tarief (excl. BTW)
€ 320

Of je nu in een theater, museum, filmhuis, bibliotheek of concertzaal werkt: in een marketing- en/of communicatiefunctie heb je te maken met tekstschrijven. Als professional is het soms lastig beoordelen of jouw teksten of die van je collega’s wel toegankelijk genoeg zijn voor zoveel mogelijk mensen. Wollige formuleringen, vakjargon en woorden die gevoelig liggen: het kan er allemaal voor zorgen dat je boodschap niet het beoogde effect heeft op jouw (potentiële) publiek. Hoe word je je bewust van je eigen blinde vlekken en schrijf je inclusievere teksten, die zoveel mogelijk mensen aanspreken en zo min mogelijk mensen uitsluiten?

Tijdens de training ga je aan de slag met het intensief analyseren en herschrijven van voorbeeldteksten en praktijkcasussen. Die kunnen zowel wervend zijn (promotie- of persberichten) als toelichtend/informatief (webteksten, zaalbordjes). Er is veel ruimte voor feedback, dialoog, vragen en discussie van zowel de docent als onderling.

Inhoud

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een uitgebreide hand-out over het onderwerp en lever je een eigen praktijkcasus aan. Beide dienen als input voor het programma:

  • Wat is inclusiever schrijven?
  • Tegen welke obstakels loop je aan in de eigen organisatie?
  • Van inhoudelijke tekst naar webtekst
  • Hoe moet het niet?
  • Aan de slag met elkaars casussen

Let op: de workshop richt zich op tekst toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen, en nadrukkelijk niet op diversiteitsmarketing en specifieke doelgroepcommunicatie (al speelt kennis daarover wel een rol bij de opbouw van een zo inclusief mogelijke tekst).

Data

Donderdag 29 oktober en donderdag 5 november 2020 van 9:30 – 13:00 uur (vanwege de coronamaatregelen is deze workshop opgedeeld in 2 online ochtenden).

Prijzen

Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Deze workshop is uitverkocht, plaats jezelf op de wachtlijst of mail naar [email protected].

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor iedereen uit de Nederlandse en Vlaamse culturele sector die geschreven teksten overbrengt aan een breed publiek. Medewerkers marketing, communicatie, pers en educatie/publieksbemiddeling zijn allen welkom.

Docent

Marie Baarspul is zelfstandig kunsthistoricus, tekstschrijver, publieksbemiddelaar en docent. Ze schrijft, redigeert en doceert voor culturele instellingen, bedrijfsleven en overheid in de vorm van museumteksten, onderwijsmateriaal, publicaties, film- en audioscripts, columns, artikelen, persberichten, beleidsteksten, fondsaanvragen en meer.

Inclusiviteitsbeleid evalueren

Inclusie is een speerpunt van veel culturele instellingen. Hoe weten en meten we of die inclusiviteit daadwerkelijk wordt ervaren door personeel en publiek? En welke rol kan de marketingcommunicatie-afdeling hierin spelen? Om deze vragen te beantwoorden, start Cultuurmarketing eind oktober met de commissie inclusiviteitsbeleid evalueren. Deze commissie is exclusief voor leden, er is nog plek om deel te nemen.