7 voorbeelden van bibliotheekvernieuwing

7 voorbeelden van innovatie in bibliotheken

De bibliotheek is aan het vernieuwen. Maar waar zien we de vernieuwing? Anneroos Goosen, programmamaker bij de Kennismakerij - en proeftuinbibliotheek - in Tilburg, zette zeven mooie voorbeelden van bibliotheekinnovatie op een rijtje.

Door MEST

Fotografie

Midjourney

In 2013 presenteerde het rapport ‘Bibliotheek van de toekomst’ (commissie Cohen) een nieuwe visie op de openbare bibliotheek: ‘van collectie naar connectie’. Met dit mantra in de aanslag ontwikkelen de Nederlandse bibliotheken zich in een razendsnel tempo tot dynamische kennisinstellingen die in het hart van de samenleving staan. Bibliotheken zijn meer dan ooit in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden, en om een plek in de wereld in te nemen waar ze bijdragen aan een slimme, sterke en zelfstandige maatschappij. Het bibliotheekvak draait niet meer enkel om de boeken in de kast, maar, om met bibliotheekgoeroe David Lankes te spreken, “it is to be a radical positive change agent in your community.” Een bibliotheek is, aldus Lankes, “a safe place to access dangerous ideas.” Zeven inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

1. KennisCloud

Houdt een bibliotheek op bij een fysieke locatie? De KennisCloud is een online platform en een methodiek om kenniscommunities met elkaar te verbinden. Bibliothecarissen worden community librarians en vertrekken samen met gebruikers vanuit een kennisvraag. In thematische kennisgroepen worden onderwerpen onderzocht, bediscussieerd en gedeeld. De community librarian legt connecties tussen gebruikers onderling, en met de bibliotheek. Tijdens fysieke bijeenkomsten in de bibliotheken wordt het netwerk van de aanwezige kennis en interessegebieden in kaart gebracht, en worden bezoekers gestimuleerd om het gesprek voort te zetten op de KennisCloud. De collectie van de bibliotheek kan daar ondersteuning bieden.