Principes met impact

Cultuurmarketing werkt vanuit drie principes aan haar doelstellingen.

Cultuurmarketing koestert de ambitie om de impact van marketing en communicatie in de cultuursector te verhogen. Door professionals te voorzien van de noodzakelijke expertise, essentiële vaardigheden en waardevolle connecties, kunnen zij cultuur betekenisvol maken voor een breed en divers publiek. Onze doelen zijn gestoeld op drie leidende principes: 

1. Professionele ontwikkeling doen we samen

In een snel veranderend vakgebied en een steeds digitalere wereld, is het voor marketing- en communicatieprofessionals belangrijk om zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Wij ontwikkelen events, content en trainingen die zijn toegespitst op de culturele praktijk.

Dat doen we echter niet alleen, maar samen met onze 1.400 leden. Wij geloven dat de kracht van onze community schuilt in het delen van ideeën en het leren van elkaar. Onze leden kunnen onderwerpen en ideeën voor programma’s aandragen. Bovendien delen leden hun kennis en ervaring via artikelen en events. Zo werken we samen aan ons gezamenlijke doel: zoveel mogelijk mensen betrekken bij cultuur.

2. Relevantie voor de toekomst door diversiteit en inclusie

De cultuursector staat voor de grote uitdaging om cultureel aanbod toegankelijk te maken voor iedereen. Dit vereist inzicht in publiek en de maatschappij. Het is aan marketing- en communicatieprofessionals om hier onderzoek naar te doen en met deze inzichten verandering te stimuleren.

Wij ontwikkelen kennis over publieksbereik en strategieën die nieuwe publieksgroepen betrekken. Onze onderzoeken, gericht op de resultaten die marketing en communicatie genereren, leggen belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied bloot.

Samen met de community reflecteren we op de verantwoordelijkheid van cultuurmarketeers aan het divers, inclusief en gelijkwaardig maken van cultuur. Ons doel is dat elke professional de kennis en vaardigheden in huis heeft om bij te dragen aan een relevant en inclusief cultuuraanbod.

3. Marketing in cultuur: een vak met perspectief

Voor marketing- en communicatieprofessionals werkzaam in de cultuursector is de keuze voor dit vakgebied allesbehalve willekeurig. Het is een intrinsieke motivatie om zo veel mogelijk levens te verrijken met kunst, cultuur en erfgoed. Maar laten we eerlijk zijn, passie alleen houdt de boel niet draaiende. Ruimte voor professionele groei, inclusieve werkomgevingen en eerlijke betaling zijn randvoorwaarden voor professionalisering van het vakgebied. Alleen zo trekken we jonge talenten aan én behouden we ervaren professionals.

Cultuurmarketing maakt de waarde van marketingcommunicatie in de culturele sector zichtbaar. We reflecteren op het vak en inspireren professionals met geslaagde projecten. Waar willen we naartoe? Het vak van marketing- en communicatieprofessionals in de culturele sector nóg aantrekkelijker maken. Tot slot initiëren we projecten gericht op de arbeidsmarkt en eerlijke beloning. Want dat is essentieel voor een sector met een solide toekomst.