Stagiair(e) redactie en content

Ben jij een enthousiast schrijftalent met een hart voor cultuur? Zoek je een stage waar je je passie voor schrijven kunt combineren met het creëren van boeiende online content? Dan is Cultuurmarketing op zoek naar jou!

For english see below

Bij Cultuurmarketing staan we in het hart van de culturele sector. We zijn een dynamisch platform dat professionals voorziet van de nieuwste kennis, onmisbare vaardigheden, en inspirerende connecties om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. 

Onze artikelen over actuele trends en ontwikkelingen, zoals AI, diversiteit, inclusie en vernieuwende marketingcampagnes, zijn een bron van informatie voor marketeers in musea, theaters, en andere culturele instellingen in Nederland en België.

Voor de periode februari 2024 tot en met juni 2024 zijn wij op zoek naar een leergierige redactiestagiair(e). Je krijgt de kans om jouw schrijfvaardigheden te ontwikkelen, artikelen te schrijven en te publiceren, te leren over de boeiende wereld van cultuurmarketing en veel culturele organisaties te leren kennen. 

Taken en verantwoordelijken:

 • Onderzoek: Duik in diverse onderwerpen en ontrafel de verhalen die nog verteld moeten worden. Jouw onderzoek legt de basis voor onze content.
 • Storytelling: Schrijf relevante artikelen, waaronder interviews, praktijkverhalen en verslagen. 
 • Kwaliteitsbewaking: de eindredactie van blogs en artikelen, waarbij je nauwgezet zorgt voor een perfecte afwerking en kwaliteit.
 • Digital Publisher: Beheer de publicatie van artikelen in ons Content Management Systeem (WordPress).
 • Social Media: Laat onze content op sociale media opvallen door boeiende posts te publiceren op Instagram en LinkedIn.
 • Ideeën Generator: Breng frisse, creatieve ideeën voor nieuwe artikelen en content in. 
 • Ondersteunende kracht: het ondersteunen van dagelijkse teamactiviteiten, waaronder communicatie en vormgeving. 
 • Persoonlijke Groei: Grijp de kans om je takenpakket uit te breiden met gebieden waar je meer over wilt leren, zoals communicatie of onderzoek. 

Dit is wat de stage je oplevert

Aan het einde van de stage:

 • Ben je doordrongen van kennis over marketing en communicatie specifiek gericht op de culturele sector.
 • Heb je op eigen titel een flink aantal artikelen gemaakt en gepubliceerd, waarmee je jouw kennis en schrijfvaardigheden op een breed cultureel platform laat zien. 
 • Kan je AI tools zoals ChatGPT en Midjourney professioneel gebruiken.
 • Ben je vaardig met essentiële digitale tools zoals een CMS, CRM en social media tools als Canva en Hootsuite. Deze tools zijn onmisbaar in hedendaagse functies in de culturele sector. 
 • Ken je de belangrijkste spelers in de culturele sector en heb je waardevolle professionele connecties opgebouwd.
 • Heb je inzicht in de actuele uitdagingen en ontwikkelingen in de culturele sector, waardoor je een strategisch inzicht ontwikkelt dat je in je toekomstige carrière kunt toepassen.

Wat bieden wij

Wij bieden een inclusieve werkomgeving in een hecht team. Hieronder een overzicht van wat je nog meer kunt verwachten:

 • Professionele begeleiding; Cultuurmarketing is erkend als Erkend Stagebedrijf voor hbo/wo door Stichting ELBHO, je kan rekenen op goede begeleiding en coaching om jezelf te ontwikkelen;
 • Stagevergoeding; Een eerlijke vergoeding van 400 euro bruto per maand op basis van 40 uur; 
 • Flexibiliteit: je krijgt de mogelijkheid om 1 dag per week thuis te werken 
 • Apparatuur: Een Macbook Air in bruikleen voor de duur van je stage;
 • Reiskostenvergoeding; Voor de dagen dat je naar ons kantoor in Amsterdam komt, krijg je een reiskostenvergoeding indien je geen studenten ov chipkaart hebt.
 • Professionele ontwikkeling: Je krijgt de kans om een training naar keuze van ons opleidingsaanbod te volgen en kunt daarnaast ongeveer 3 Cultuurmarketing events bijwonen.
 • Comfort en gezelligheid; Een zit/sta bureau, lekkere koffie en goede gesprekken tijdens de gezamenlijke lunches wanneer je op kantoor bent;
 • Flexibele vrije dagen: Je hebt de vrijheid om zelf te bepalen op welke feestdagen je vrij wilt nemen.

Dit is onze ideale kandidaat

Als schrijven en cultuur jouw passie zijn en je een HBO of universitaire opleiding volgt, zien wij een match. Kennis van of een studie in marketingcommunicatie en/of de cultuursector is een pré, maar geen must. Dit is een meewerkstage, in overleg kan een kleinschalige onderzoeksopdracht onderdeel uitmaken van de stage. 

Voldoe je niet aan alle wensen, maar denk je dat je alsnog van waarde kunt zijn voor onze organisatie? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit vond onze oud-stagiaire Marloes (23 jaar, master communicatie- en informatiewetenschap bij de Vrije Universiteit Amsterdam) van de stage: “Mijn keuze voor de stage bij Cultuurmarketing hing samen met het feit dat ik schrijven wilde combineren met mijn interesse voor de culturele sector. Ik heb veel verschillende soorten teksten kunnen schrijven en mocht snel zelfstandig aan de slag met interviews en praktijkcases. Zo leerde ik de cultuursector beter kennen en heb ik beter leren schrijven. De fijne werkomgeving bij Cultuurmarketing biedt ruimte om al je ideeën aan te dragen.”

Over het team

Dit zijn de vijf collega’s waarmee jij samenwerkt in de fijnste creatieve broedplaats van Amsterdam, Cinetol:

Dorien verbindt culturele professionals aan Cultuurmarketing door prikkelende content te delen via de website, op social media en in de nieuwsbrieven. Chiara is als internationale stagiaire enthousiast om meer te leren over de Nederlandse taal en cultuur en deelt haar diverse culturele achtergrond in haar werk en met haar team. Patricia is gedreven om leden te werven én behouden en krijgt er energie van om nieuw aanbod te ontwikkelen. Eva is onderzoeksstagiaire en haalt daarbij het onderste uit de kan. Hilde is als ambitieuze ondernemer de aanjager van ideeën en gaat voor inclusie en persoonlijke groei binnen het Cultuurmarketing team.

Praktisch

Periode: februari 2024 – juni 2024 (5 maanden)
Aantal uren: minimaal 32 en maximaal 40 uur per week
Niveau: HBO/WO

Reageren

We ontvangen je CV en korte motivatie graag zo snel mogelijk en uiterlijk op 10 december t.a.v. Hilde Smetsers via [email protected].

Liever eerst even overleggen? Geen probleem. Je kan Hilde ook bereiken via 020 – 2614727.

Are you an enthusiastic writing talent with a passion for culture? Are you seeking an internship where you can combine your love for writing with creating engaging online content? If so, Cultuurmarketing is looking for you!

At Cultuurmarketing, we stand at the heart of the cultural sector. We are a dynamic platform that provides professionals with the latest knowledge, essential skills, and inspiring connections to make culture accessible to a broad audience.

Our articles on current trends and developments, such as AI, diversity, inclusion, and innovative marketing campaigns, serve as a source of information for marketers in museums, theaters, and other cultural institutions in the Netherlands and Belgium.

For the period from February 2024 to June 2024, we are looking for an eager editorial intern. You will have the opportunity to develop your writing skills, write and publish articles, learn about the fascinating world of cultural marketing, and get to know many cultural organizations.

Tasks and Responsibilities:

 • Research: Dive into various topics and unravel the stories that still need to be told. Your research lays the foundation for our content.
 • Storytelling: Write relevant articles, including interviews, practical stories, and reports.
 • Quality Control: The final editing of blogs and articles, ensuring meticulous attention to perfect finishing and quality.
 • Digital Publisher: Manage the publication of articles in our Content Management System (WordPress).
 • Social Media: Make our content shine on social media by publishing engaging posts on Instagram and LinkedIn.
 • Ideas Generator: Bring fresh, creative ideas for new articles and content.
 • Supporting Force: Support daily team activities, including communication and design.
 • Personal Growth: Seize the opportunity to expand your task package with areas you want to learn more about, such as communication or research.

This is what the internship will offer you:

At the end of the internship:

 • You will be well-versed in knowledge about marketing and communication, specifically focused on the cultural sector.
 • You will have independently created and published a substantial number of articles, showcasing your skills on a broad cultural platform.
 • You will be proficient in using AI tools such as ChatGPT and Midjourney in a professional capacity.
 • You will be skilled in essential digital tools, including a CMS, CRM, and social media tools like Canva and Hootsuite. These tools are indispensable in contemporary roles in the cultural sector.
 • You will be familiar with key players in the cultural sector and have built valuable professional connections.
 • You will have insight into current challenges and developments in the cultural sector, enabling you to develop a strategic understanding applicable to your future career.

What we offer:

We provide an inclusive working environment within a close-knit team. Here is an overview of what else you can expect:

 • Professional guidance: Cultuurmarketing is recognized as an Accredited Internship Company for HBO/WO by the ELBHO Foundation. You can count on good guidance and coaching to support your personal development.
 • Internship allowance: A fair compensation of 400 euros gross per month based on 40 hours.
 • Flexibility: You have the opportunity to work from home one day per week.
 • Equipment: A MacBook Air on loan for the duration of your internship.
 • Travel allowance: For the days you come to our office in Amsterdam, you will receive a travel allowance if you do not have a student public transportation card.
 • Comfort and coziness: A sit/stand desk, good coffee, and enjoyable conversations during shared lunches when you are in the office.
 • Flexible days off: You have the freedom to decide on which public holidays you would like to take as days off.

This is our ideal candidate:

If writing and culture are your passion, and you are currently enrolled in a HBO or university program, we see a match. Knowledge or a study background in marketing communication and/or the cultural sector is a plus but not a requirement. This is a hands-on internship, and a small-scale research assignment can be part of the internship by mutual agreement.

If you do not meet all the criteria but believe you can still bring value to our organization, feel free to contact us to discuss the possibilities.

Here’s what our former intern Chiara (26 years old, master’s in visual arts from the Iuav university in Venice, Italy) thought of the internship: “I chose this internship to learn more about the Dutch cultural sector and the organizations within it. Being an international intern with a different background than marketing and communication wasn’t an obstacle. I could personally and independently contribute to the team’s ideas and platform content during brainstorming sessions, article writing, and social media posting. The work environment was friendly and attentive to my professional learning needs in order to enter the cultural sector.”

About the team:

These are the five colleagues you’ll be working with in the most creative hub of Amsterdam, Cinetol:

Dorien connects cultural professionals to Cultuurmarketing by sharing stimulating content on the website, social media, and newsletters. Chiara, an international intern, is eager to learn more about the Dutch language and culture, sharing her diverse cultural background in her work and with her team. Patricia is driven to recruit and retain members and thrives on developing new offerings. Eva, the research intern, goes the extra mile in her work. Hilde, an ambitious entrepreneur, is the driving force behind ideas and is committed to inclusion and personal growth within the Cultuurmarketing team.

Practical Information:

Period: February 2024 – June 2024 (5 months)
Hours: Minimum 32, maximum 40 hours per week
Level: HBO/WO

How to Apply:

For more information, you can contact Hilde Smetsers at [email protected] or 020 – 2614727.

If you wish to apply, send a brief motivation and CV directly to: [email protected].