Stagiair(e) redactie en content

Zoek je een stage waar je jouw talent voor schrijven kunt combineren met passie voor cultuur? Dan is Cultuurmarketing op zoek naar jou!

For english, see below

Cultuurmarketing is het platform voor marketing- en communicatieprofessionals in de culturele sector. We voorzien cultuurmarketeers van de kennis, vaardigheden en connecties om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. Onze artikelen over bijvoorbeeld AI, inclusiviteit en marketingcampagnes, zijn een belangrijke bron van informatie voor marketeers in de cultuursector.

Voor de periode september 2024 tot en met januari 2025 zijn wij op zoek naar een stagiair(e). Tijdens de stage ontwikkel je redactievaardigheden door artikelen te schrijven, interviews te houden en te publiceren.

Taken en verantwoordelijken:

 • Onderzoek: Met onderzoek naar diverse onderwerpen leg je de basis voor onze content.
 • Redactie: Het schrijven van relevante artikelen, waaronder interviews, praktijkverhalen en verslagen.
 • Eindredactie: Het verbeteren van blogs en artikelen, waarbij je de inhoudelijke kwaliteit bewaakt.
 • Publicatie: Het publiceren van artikelen in ons Content Management Systeem.
 • Social media: Laat onze content op sociale media opvallen door boeiende posts te publiceren op Instagram en LinkedIn.
 • Ondersteunende kracht: Het ondersteunen van teamleden op gebieden waar je meer over wilt leren, zoals communicatie, grafisch ontwerp of onderzoek.

Dit is wat de stage je oplevert

Aan het einde van de stage:

 • Heb je praktijkkennis over marketing en communicatie in de cultuursector.
 • Heb je op eigen titel artikelen gemaakt en gepubliceerd, waarmee je jouw kennis en schrijfvaardigheden aan een breed publiek van cultuurmarketeers laat zien.
 • Kan je AI tools zoals ChatGPT en Midjourney professioneel gebruiken.
 • Ben je vaardig met software zoals een CMS, CRM en digitale tools als Canva en Buffer. Deze tools worden vaak gevraagd bij functies in de culturele sector.
 • Ken je de belangrijkste spelers in de culturele (marketingcommunicatie)sector.
 • Heb je inzicht in de actuele uitdagingen en ontwikkelingen in de culturele sector, die je in je toekomstige opleiding of loopbaan kunt toepassen.

Wat bieden wij

Wij bieden een inclusieve werkomgeving in een toegankelijk team. Hieronder een overzicht van wat je nog meer kunt verwachten:

 • Professionele begeleiding; Cultuurmarketing is erkend als Erkend Stagebedrijf voor hbo/wo door Stichting ELBHO, je kan rekenen op goede begeleiding en coaching om jezelf te ontwikkelen;
 • Stagevergoeding; Een eerlijke vergoeding van 400 euro bruto per maand op basis van 40 uur; 
 • Flexibiliteit: je krijgt de mogelijkheid om 1 tot 2 dagen per week thuis te werken 
 • Apparatuur: Een Macbook Air in bruikleen voor de duur van je stage;
 • Reiskostenvergoeding; Voor de dagen dat je naar ons kantoor in Amsterdam komt, krijg je een reiskostenvergoeding indien je geen studenten ov chipkaart hebt.
 • Professionele ontwikkeling: Je krijgt de kans om een training naar keuze van ons opleidingsaanbod te volgen en kunt daarnaast ongeveer 3 Cultuurmarketing events bijwonen.
 • Comfort en gezelligheid; Een zit/sta bureau, lekkere koffie en goede gesprekken tijdens de gezamenlijke lunches op kantoor;
 • Flexibele vrije dagen: zelf bepalen op welke feestdagen je vrij wilt nemen.

Dit is onze ideale kandidaat

Als schrijven en cultuur onderwerpen zijn waar je je in wilt ontwikkelen en je een HBO of universitaire opleiding volgt, zien wij een match. Kennis van of een studie in marketingcommunicatie is een pré, maar geen must. Dit is een meewerkstage, in overleg kan een kleinschalige onderzoeksopdracht onderdeel uitmaken van de stage.

Voldoe je niet aan alle wensen, maar denk je dat je alsnog van waarde kunt zijn voor onze organisatie? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit vond onze oud-stagiaire Marloes (23 jaar, master communicatie- en informatiewetenschap bij de Vrije Universiteit Amsterdam) van de stage: “Mijn keuze voor de stage bij Cultuurmarketing hing samen met het feit dat ik schrijven wilde combineren met mijn interesse voor de culturele sector. Ik heb veel verschillende soorten teksten kunnen schrijven en mocht snel zelfstandig aan de slag met interviews en praktijkcases. Zo leerde ik de cultuursector beter kennen en heb ik beter leren schrijven. De fijne werkomgeving bij Cultuurmarketing biedt ruimte om al je ideeën aan te dragen.”

Hannah (21 jaar, bachelor Liberal Arts & Sciences) Toen ik mijn stage begon bij Cultuurmarketing, ontdekte ik al snel dat het de perfecte plek was om mijn passie voor schrijven en verhalen vertellen te combineren met mijn liefde voor kunst. Ik voelde me direct thuis in het warme en gezellige team van Cultuurmarketing. Hier kreeg ik de kans om onder goede begeleiding zelfstandig onderzoek te doen, interviews af te nemen en een breed scala aan artikelen te schrijven. Hierdoor heb ik niet alleen een dieper inzicht gekregen in de cultuursector van Nederland en België, maar leerde ik ook meer over onderwerpen waar ik voorheen minder mee in aanraking was gekomen, zoals marketing en AI.

Over het team

Dit zijn de vier collega’s waarmee jij samenwerkt in de fijnste creatieve broedplaats van Amsterdam, Cinetol:

Dorien verbindt culturele professionals aan Cultuurmarketing door prikkelende content te delen via de website, op social media en in de nieuwsbrieven. Dana heeft een groot hart voor leren en ontwikkeling en is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van Cultuurmarketing. Patricia is gedreven om leden te werven én behouden en krijgt er energie van om nieuw aanbod te ontwikkelen. Hilde is als ambitieuze ondernemer de aanjager van ideeën en gaat voor inclusie en groei binnen het Cultuurmarketing team.

Praktisch

Periode: september 2024 – januari 2025 (5 maanden)
Aantal uren: minimaal 32 en maximaal 40 uur per week
Niveau: HBO/WO

Reageren

We ontvangen je CV en korte motivatie graag uiterlijk op 7 juni t.a.v. Hilde Smetsers via [email protected].

Liever eerst even overleggen? Geen probleem. Je kan Hilde ook bereiken via 020 – 2614727.

Intern Editorial and Content

Are you seeking an internship where you can combine your talent for writing with a passion for culture? If so, then Cultuurmarketing is looking for you!

Cultuurmarketing is a platform for marketing and communication professionals within the cultural sector. We provide cultural marketeers with the knowledge, skills, and connections to make culture accessible to a broad audience. Our articles on topics such as AI, inclusivity, and marketing campaigns are a vital source of information for marketers in the cultural sector.

We are looking for an intern for the period of September 2024 until January 2025. During the internship, you will develop editorial skills by writing articles, conducting interviews, and publishing content.

Tasks and Responsibilities:

 • Research: Conducting research on various topics to lay the foundation for our content.
 • Editorial: Writing relevant articles, including interviews, case studies, and reports.
 • Copy-editing: Improving blogs and articles, ensuring the quality of content.
 • Publication: Publishing articles in our Content Management System (CMS).
 • Social media: Making our content stand out on social media by publishing engaging posts on Instagram and LinkedIn.
 • Supporting role: Supporting team members in areas where you want to learn more, such as communication, graphic design, or research

At the end of the internship:

This is what the internship offers you:

 • You will have practical knowledge of marketing and communication in the cultural sector.
 • You will have created and published articles independently, showcasing your knowledge and writing skills to a wide audience of cultural marketeers.
 • You will be proficient in AI tools such as ChatGPT and Midjourney.
 • You will be skilled in software such as CMS, CRM, and digital tools like Canva and Buffer. These tools are often required in roles within the cultural sector.
 • You will be familiar with the key players in the cultural (marketing communication) sector.
 • You will have insight into the current challenges and developments in the cultural sector, which you can apply in your future education or career.

What we offer:

We provide an inclusive working environment within a close-knit team. Here is an overview of what else you can expect:

 • Professional guidance: Cultuurmarketing is recognized as a Recognized Internship Company for HBO/WO by the ELBHO Foundation. You can count on good guidance and coaching to develop yourself.
 • Internship allowance: A fair compensation of 400 euros gross per month based on 40 hours of work per week.
 • Flexibility: You have the opportunity to work from home 1 to 2 days a week.
 • Equipment: A MacBook Air on loan for the duration of your internship.
 • Travel allowance: For the days you come to our office in Amsterdam, you will receive a travel allowance if you do not have a student public transportation card.
 • Professional development: You have the opportunity to attend a training of your choice from our training offer and can also attend about 3 Cultuurmarketing events.
 • Comfort and conviviality: A sit/stand desk, delicious coffee, and good conversations during the joint lunches in the office.
 • Flexible holidays: You can decide for yourself which public holidays you want to take off.

Our ideal candidate:

If writing and culture are your passion and you are currently enrolled in a HBO or university program, we see a match. Knowledge or a study in marketing communication is a plus, but not required. This is a hands-on internship, and a small-scale research assignment can be part of the internship by mutual agreement.

If you do not meet all the requirements but believe you can still be valuable to our organization, feel free to contact us to discuss the possibilities.

Here’s what our former intern Chiara (26 years old, master’s in visual arts from the Iuav university in Venice, Italy) thought of the internship: “I chose this internship to learn more about the Dutch cultural sector and the organizations within it. Being an international intern with a different background than marketing and communication wasn’t an obstacle. I could personally and independently contribute to the team’s ideas and platform content during brainstorming sessions, article writing, and social media posting. The work environment was friendly and attentive to my professional learning needs in order to enter the cultural sector.”

About the team:

These are the four colleagues you will be working with in Amsterdam’s most creative hub, Cinetol:
Dorien connects cultural professionals to Cultuurmarketing by sharing stimulating content via the website, social media, and newsletters. Dana has a great passion for learning and development and is responsible for Cultuurmarketing’s training programs. Patricia is driven to recruit and retain members and thrives on developing new offerings. Hilde, as an ambitious entrepreneur, is the driving force behind Cultuurmarketing and aims for inclusivity and growth within the team.

Practical information:

Period: September 2024 – January 2025 (5 months)
Number of hours: Minimum 32 and maximum 40 hours per week
Level: HBO/WO

How to apply:

We would like to receive your CV and a short motivation letter no later than June 7th, addressed to Hilde Smetsers at [email protected] Do you prefer to discuss first? No problem. You can also reach Hilde at 020 – 2614727.