Programmaraad

De Cultuurmarketing programmaraad is een klankbordgroep die het team van Cultuurmarketing voorziet van input over de activiteiten van Cultuurmarketing.

De programmaraad bestaat uit vooruitstrevende professionals die in een ongedwongen sfeer samenkomen om hun ideeën te delen.

programmaraad_cultuurmarketingprogrammaraad_cultuurmarketingprogrammaraad_cultuurmarketing