Aankoopvoorwaarden - Cultuurmarketing

Aankoopvoorwaarden

1. Soorten lidmaatschappen

De Cultuurmarketing lidmaatschappen zijn voor professionals die werkzaam zijn in de culturele sector. Er zijn vier soorten lidmaatschappen; voor culturele organisaties, non-profit organisaties, ZZP’ers en bureaus (B2B).

Onder culturele organisaties verstaan wij B2C organisaties met een artistieke of maatschappelijke taak op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zoals musea, podia, gezelschappen, bibliotheken, filmhuizen en kunstencentra.

Onder non-profit organisaties verstaan wij stichtingen zoals fondsen, brancheverenigingen, omroepen, educatieve of gemeentelijke instellingen.

De culturele organisatie en non-profit lidmaatschappen zijn ingedeeld aan de hand van het aantal individuele personen dat gedurende de lidmaatschapsperiode gebruik maakt van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is dus persoonsgebonden: bij aanvang van het lidmaatschap worden de contactgegevens van de lidmaatschaphouders doorgegeven aan Cultuurmarketing.

Het ZZP lidmaatschap is geschikt voor 1 persoon die werkzaam is als freelancer voor organisaties in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector.

Het bureaulidmaatschap is voor bedrijven die diensten of producten aan de kunst- en cultuursector leveren (B2B). Hieronder vallen bijvoorbeeld internet- en ontwerpbureaus, organisatiebureaus of leveranciers van CRM- of ticketoplossingen. Het bureaulidmaatschap wordt gekozen op basis van het totaal aantal medewerkers van de organisaties (1-3 of 4+). Het lidmaatschap is persoonsgebonden: bij aanvang van het lidmaatschap worden de contactgegevens van de lidmaatschaphouders doorgegeven aan Cultuurmarketing.

Bekijk alle informatie over de voordelen en kosten van lidmaatschappen.

ACMC lidmaatschappen
Per 1 januari 2017 zijn Cultuurmarketing en collega-organisatie ACMC (Associatie voor Culturele Marketing en Communicatie) gefuseerd. Dit lidmaatschap is niet meer af te nemen. Voor de huidige ACMC leden worden de tarieven en voorwaarden van het ACMC lidmaatschap gehanteerd tot 1 januari 2022. Het ACMC lidmaatschap geeft toegang tot minimaal 12 bijeenkomsten per jaar en is persoonsgebonden.

Het ACMC lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar en is opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd.

Het is voor leden met een ACMC lidmaatschap te allen tijde mogelijk om het ACMC lidmaatschap te wijzigen naar de huidige lidmaatschapsstructuur. Met dit lidmaatschap is het te betalen jaarbedrag lager, per bijeenkomst betalen leden een gereduceerd tarief bij voor deelname. Neem voor omzetting contact op via [email protected]. Vanaf 1 januari 2022 worden alle ACMC lidmaatschappen omgezet naar de meest passende lidmaatschap in de huidige lidmaatschapsstructuur.

2. Voorwaarden lidmaatschappen

Looptijd en opzegtermijn lidmaatschappen
Cultuurmarketing lidmaatschappen hebben een looptijd van 1 jaar en zijn per e-mail opzegbaar tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het volgende jaar. Hierna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met eenzelfde looptijd. Opzeggingen worden door ons bevestigd per e-mail.

Wijziging van werkgever of functie
Bij wisseling van werkgever of functie dient het lid zelf het lidmaatschap over te dragen aan een vervanger of opvolger. Wij stellen het op prijs wanneer de naam en contactgegevens van de nieuwe lidmaatschapshouder via [email protected] wordt doorgegeven, zodat wij de benodigde informatie kunnen toesturen.

3. Tarieven en toegang bijeenkomsten

Toegangsprijs van bijeenkomsten
Cultuurmarketing hanteert twee verschillende tarieven voor deelname aan alle bijeenkomsten (waaronder cursussen, inspiratiemiddagen of workshops): een regulier tarief en een ledenprijs. Leden betalen een jaarlijkse bijdrage en profiteren o.a. van het gereduceerde ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de lidmaatschapsperiode plaatsvinden. Lees hier meer informatie over de inhoud en kosten van onze lidmaatschappen.

Exclusieve bijeenkomsten voor leden
Een gedeelte van het Cultuurmarketing programma is exclusief toegankelijk voor Cultuurmarketing leden. Alleen de personen die zijn ingeschreven op het lidmaatschap, kunnen deelnemen aan deze bijeenkomsten. Dit wordt in de agenda aangeduid op de pagina van de bijeenkomst.

Maximaal aantal deelnemers per organisatie
Voor Cultuurmarketing trainingen zoals workshops, cursussen en leergangen (met een maximaal aantal van 12 tot 14 deelnemers) geldt een maximum van drie deelnemers per organisatie. Bij Keukengeheimen met een maximum capaciteit van 20 deelnemers geldt een maximum van 1 deelnemer per organisatie. Extra deelnemers van dezelfde organisatie kunnen op de wachtlijst geplaatst worden en worden een week voorafgaand aan het Keukengeheim benaderd voor een eventuele deelname. Voor overige bijeenkomsten met een grotere capaciteit zijn deze regels niet van toepassing, tenzij anders aangegeven.

Studentenkorting
Cultuurmarketing biedt studenten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief van €15,- (incl. BTW) onze inspiratiemiddagen te bezoeken. Bij overige bijeenkomsten is dit helaas niet mogelijk. De studentenprijs is voor studenten die niet verbonden zijn aan een organisatie (bijvoorbeeld via een stage of parttime baan), maar op eigen initiatief de bijeenkomst willen bezoeken.

Studenten die gebruik willen maken van het kortingstarief voor een inspiratiemiddag, kunnen zich per mail aanmelden. Gelieve hierbij een kopie van de studentenkaart mee te sturen.

4. Aanmelden voor bijeenkomsten

Aanmelden voor bijeenkomsten via de website
Aanmeldingen voor bijeenkomsten kunnen worden gedaan door het kopen van een ticket via onze webshop. De betaling kan online worden voldaan via iDeal of Bancontact. Na een geslaagde betaling wordt automatisch een kopie van de factuur toegestuurd in de bevestigingsmail.

Indien het voor organisaties niet wenselijk of mogelijk is om een deelnameticket aan te schaffen via een online betaling, bieden wij de mogelijkheid een bestelling op factuur te doen. Er gelden €15 administratiekosten voor een betaling op factuur. Het is mogelijk om een lidmaatschap en/of verschillende bijeenkomsten op één factuur te plaatsen, mits deze gelijktijdig worden besteld. Via de webshop kunnen alle aankopen zonder administratiekosten gekocht worden.

Aanmelden voor bijeenkomsten door leden
Reguliere bezoekers en leden kunnen tickets voor bijeenkomsten op dezelfde manier aanschaffen. Wanneer leden inloggen via de webshop met het persoonlijke account, worden ook tickets tegen het ledentarief getoond naast het reguliere tarief. Leden kunnen aanspraak maken op het ledentarief voor bijeenkomsten die gedurende de actieve lidmaatschapsperiode plaatsvinden.

Het aantal medewerkers dat gebruik kan maken van het ledentarief is gebonden aan het type lidmaatschap dat is afgesloten en de (persoonsgebonden) lidmaatschapshouders daarvan. Indien er op basis van deze voorwaarden onrechtmatig tickets zijn besteld voor het ledentarief, wordt een aanvullende factuur gestuurd.

Indien een lid tickets voor een ander lid wil bestellen, kan het ledentarief gekozen worden. Daarna dient de besteller een aanvullende mail te sturen naar [email protected] met de juiste contactgegevens (naam + e-mailadres).

Indien een lid ticket voor een persoon wil bestellen die geen lid is, kan het regulier tarief gekozen worden. Ook daarna dient de besteller een aanvullende mail te sturen naar [email protected] met de juiste contactgegevens (naam + e-mailadres).

Annuleringsvoorwaarden trainingen (workshops, cursussen en leergangen)
Na ontvangst van de bevestigingsmail voor een training is deelname definitief en is er een plaats gereserveerd voor de deelnemer.

Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag via [email protected], waarbij het deelnamebedrag volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering na deze periode wordt 50% van het totale deelnametarief van de gehele training gerestitueerd. Bij verhindering van één van de trainingsdagen bij meerdaagse cursussen of leergangen, is er geen restitutie mogelijk. Bij verhindering van eendaagse workshops is het mogelijk om een collega deel te laten nemen in plaats van de oorspronkelijke deelnemer. In dit geval ontvangen we graag naam en e-mailadres van de nieuwe deelnemer via [email protected], zodat wij diegene van alle informatie kunnen voorzien.

Onvoldoende deelnemers
Bij iedere workshop, cursus en leergang staat het minimale aantal deelnemers weergegeven. Wanneer er onvoldoende deelnemers voor een bijeenkomst zijn, streven we ernaar deelnemers zo snel mogelijk daarover te informeren. In sommige gevallen wordt er in overleg met de docent en deelnemers naar een alternatieve datum later in het jaar gezocht. Bij annulering wordt het reeds betaalde bedrag binnen vijftien werkdagen teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden korte bijeenkomsten (inspiratiemiddagen, Keukengeheimen e.d.)
Na ontvangst van de bevestigingsmail voor een bijeenkomst is deelname definitief en is er een plaats gereserveerd voor de deelnemer.

Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de bijeenkomst via [email protected], waarbij het deelnamebedrag volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering na deze periode is er geen restitutie van het deelnametarief mogelijk. Bij verhindering is het ook mogelijk om een collega deel te laten nemen in plaats van de oorspronkelijke deelnemer. In dat geval ontvangen we graag naam en e-mailadres van de nieuwe deelnemer via [email protected], zodat wij diegene van alle informatie kunnen voorzien.

Veranderingen in het programma en/of locatie
Cultuurmarketing behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma en/of de locatie van bijeenkomsten. Indien om welke reden dan ook het programma of de locatie afwijkt van de oorspronkelijke planning, zal Cultuurmarketing de deelnemers hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien een bijeenkomst fysiek niet door kan gaan, zal een online alternatief worden onderzocht. Restitutie van het deelnemersgeld is bij wijzigingen in programma en/of locatie niet mogelijk.