Methodiek voor crowdfunding campagnes: het crowdfunding canvas

11 jan 2013

In de aanloop naar onze crowdfunding inspiratiemiddag

Door Gijsbert Koren

op 24 januari besteden we de komende weken veel aandacht aan crowdfunding. In deze blogpost beschrijft Gijsbert Koren van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren een blueprint in 8 stappen voor een crowdfunding campagne. Op 24 januari zal Gijsbert aan de hand van dit model een praktische inspiratieworkshop geven waarmee iedere organisatie een heldere blauwdruk voor het opzetten van een crowdfunding campagne heeft.De blueprint voor jouw crowdfunding campagne in 8 eenvoudige stappen:

Gijsbert Koren van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren begeleidt organisaties bij het succesvol inzetten van crowdfunding. Een handige tool om dit te doen is het Crowdfunding Canvas. Het canvas is gemaakt op basis van de ervaring van Douw&Koren met  crowdfunding campagnes.

Onderstaand een eerste toelichting van het canvas.

1. Waarom
De eerste stap is het helder krijgen van de ‘raison d’être’. Waarom bestaat het project waar je financiering voor zoekt? Wat is de visie van jouw project en vanuit welke passie ben je het project gestart? Probeer het ‘waarom’ kort en krachtig onder woorden te brengen.

2. Project
Het ‘waarom’ vertaalt zich in een concreet project; het project waarvoor je financiering zoekt. Hoe concreter je project is, hoe beter. Met vage verhalen kom je niet ver, met concrete en tastbare projecten wel. Probeer ook het project kort en krachtig onder woorden te brengen.

3. Community
Aan de rechterzijde van het canvas wordt de community genoemd. Met een crowdfunding campagne probeer je jouw bestaande community (en uiteindelijk zoveel mogelijk mensen daarbuiten) te betrekken bij jouw ‘waarom’ en bij het financieren van jouw project.

Crowdfunding gaat dus uit van jouw bestaande netwerk en niet van een doelgroep waar je nu nog geen contact mee hebt. Jouw netwerk is in te delen in verschillende subgroepen, waaronder:
• Intimi (mensen die nauw verbonden zijn aan jou of jouw project)
• Connectors (mensen met een groot netwerk, die jouw boodschap kunnen verspreiden)
• Grotere donateurs en organisaties
• Koude contacten

Door jouw bestaande netwerk in kaart te brengen en in te delen in subgroepen, is het mogelijk om op de juiste wijze de juiste mensen aan te spreken en daardoor effectief campagne te voeren.

4. Promotie
Het contact met jouw community loopt momenteel via verschillende kanalen, zoals social media, telefoongesprekken, mailen en good old face to face gesprekken. Voor de promotie van jouw crowdfunding campagne zet je dezelfde kanalen in; die zijn nu effectief en straks tijdens de campagne dus ook!

5. Propositie
Door jouw eerder geformuleerde ‘waarom’ en het project te combineren en daar aan toe te voegen wat funders terug krijgen voor hun bijdrage (de tegenprestatie), ontstaat de basis voor de propositie. Als je bekend bent met Simon Sinek’s Golden Circle van communiceren, dan zal je dat waarschijnlijk herkennen in de ideale volgorde van het presenteren van de propositie: start met jouw ‘waarom’ (Simon’s why) en noem daarna het project (Simon’s what) en wat iemand terug krijgt voor een bijdrage. Probeer de combinatie van ‘waarom’ en project eens in 140 tekens te vatten en te testen bij een paar mensen van binnen en buiten je warme netwerk.

De basis van de propositie werk je verder uit in tekst, beeld en een video pitch. Let op: een goede presentatie is geen glad verkooppraatje, maar een open en authentieke uitnodiging om mee te doen met de financiering van jouw project. Het is daarom ook belangrijk dat je zelf zichtbaar bent in de presentatie.

6. Infrastructuur
Na het maken en uitwerken van je propositie zal je deze uiteindelijk aan zoveel mogelijk mensen willen presenteren. Hiervoor kan je gebruik maken van een crowdfunding platform zoals voordekunst. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf iets te ontwikkelen voor op je eigen website.

7 en 8. Kosten en doelbedrag
Je hebt nu de belangrijkste elementen benoemd, behalve het doelbedrag. Bij het bepalen van het op te halen bedrag spelen twee zaken: de kosten van je project en de potentie van jouw bestaande netwerk. De kosten van het project zijn uit te rekenen. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk nodig is om het project te financieren. Daarnaast is de potentie van jouw netwerk te bepalen aan de hand van de grootte, de kapitaalkracht en de bereidheid om te funden. De potentie van jouw bestaande netwerk is misschien wel de beste indicator van een realistisch doelbedrag. In veel gevallen zal het doelbedrag kleiner zijn dan de daadwerkelijke projectkosten.

Was dat het?
Heb je alle vakjes ingevuld? Vormen de vakjes samen een kloppend geheel: Klopt het doelbedrag bijvoorbeeld met de potentie van jouw netwerk en passen de rewards bij de mensen uit jouw netwerk? Heb je de propositie getest bij potentiële funders en uitgewerkt in een gaaf filmpje? Dan ben je goed op weg!

Je merkt het al: het Crowdfunding Canvas is nadrukkelijk niet bedoeld als statisch document. Het is bedoeld als een heldere structuur waarmee je creatief en kritisch aan de slag kunt en je campagne en propositie steeds verder aan kan scherpen, voordat je daadwerkelijk van start gaat.

Meer weten?
Op 24 januari organiseren we een inspiratiemiddag over crowdfunding. Tijdens dit event geeft ook Gijsbert een inspirerende praktische workshop aan de hand van het crowdfunding canvas. Naast Gijsbert Koren spreken o.a. hard//hoofd, voordekunst en Amsterdam Museum.