Het gebruik van taal voor een inclusievere cultuursector

De waarden voor een nieuwe taal

Afbeelding de waarden voor een nieuwe taal

Ondanks de gezette stappen op het gebied van diversiteit en inclusie, heeft de culturele sector nog een weg te gaan. Taal kan hier een belangrijk middel voor zijn. Hoe kun je dit inzetten om inclusie te bevorderen?

Illustratie

Code Diversiteit & Inclusie

Inclusie is de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten – zichtbaar of niet – zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. Onze samenleving is bijzonder divers, en dat is waardevol, zeker voor de culturele sector.

Een diverse en inclusieve sector is namelijk een katalysator voor creativiteit: het brengt unieke ervaringen en onbekende perspectieven naar voren. Daarmee is inclusiviteit niet alleen een belangrijke randvoorwaarde voor een gelijkwaardige sector, maar ook een aanjager voor artistieke verrijking.

Het belang van taal

Taal is een van de sleutels om inclusiviteit te bevorderen. Woorden doen ertoe; de juiste taal en toon hanteren is cruciaal om te voorkomen dat je bepaalde groepen onbewust buitensluit. Taal kan ook dienen om een veiliger en gelijkwaardiger speelveld te creëren binnen de organisatie zelf. Maar hoe zet je taal op een adequate manier in?

Handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’

Code Diversiteit & Inclusie lanceerde de handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’, een blueprint voor alle interne en externe communicatie, en vormt een handig gereedschap om alle uitingen aan te toetsen. De handreiking is te downloaden via deze link.