Deelnemers gezocht voor pilot commissies

Cultuurmarketing commissies

Cultuurmarketing start met een pilot voor Cultuurmarketing commissies: kleine vakgroepen die zich bezighouden met specifieke marketingonderwerpen.

Door de redactie

Fotografie

William van der Voort

De drie onderwerpen van de pilot zijn: evaluatie van inclusiviteitsbeleid, de inzet van ambassadeurs en draagvlak voor kunst en cultuur. Via onderstaande link kan je je opgeven voor deelname.

Het doel van de commissies is om met vakgenoten te leren, delen en reflecteren over een specifiek thema. Iedere commissie bestaat uit een groep mensen die vakinhoudelijke overeenkomsten hebben. Dat kan inhoudelijk zijn, maar ook op rol.

Update 4 juni: vanwege corona is besloten om de start van de commissies uit te stellen tot na de zomer en daarmee de deadline voor aanmelden te verlengen. Geïnteresseerden kunnen zich nu t/m 12 juli aanmelden. Daarnaast is besloten het thema ‘internationalisering’ te vervangen door ‘draagvlak voor kunst en cultuur’. Als jij je al had opgegeven voor dit thema (of een van de andere thema’s), ontvang je binnenkort bericht.

Meld je aan voor één van de drie commissies

Via een open call hebben marketeers thema’s ingestuurd om aan te pakken in een commissie. Bij de selectie is gekeken hoe specifiek het thema is, wat de relevantie voor de sector is en of het een thema is dat zich leent voor een commissie-vorm. De pilot start met drie onderwerpen, wanneer de pilot succesvol blijkt, worden er meer commissies opgestart. Dit zijn de drie onderwerpen:

Evaluatie van inclusiviteitsbeleid

Inclusie is een speerpunt van veel culturele instellingen. Hoe weten en meten we of die inclusiviteit daadwerkelijk wordt ervaren door personeel en publiek? En welke rol kan de marketingcommunicatie-afdeling hierin spelen?

Ambassadeurs inzetten

Het betrekken van ambassadeurs kan helpen om bezoekers en hun achterban bij culturele instellingen te betrekken en de impact van communicatie te vergroten. Wat is de rol van marketing en communicatie hierbij? En welke methodieken of werkwijzen werken om er in de praktijk vorm aan te geven?

Draagvlak voor kunst en cultuur

De coronacrisis maakt duidelijk dat het draagvlak voor kunst en cultuur vanuit de maatschappij hoger zou moeten zijn om het voortbestaan van de sector te garanderen. Wat kunnen marketeers vanuit hun expertise bijdrage aan dit vraagstuk?

Deelnemen

Via onderstaand formulier kan je je t/m 12 juli aanmelden als deelnemer voor een van de commissies. Cultuurmarketing stelt de commissies samen en organiseert en begeleidt de bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden in september of oktober 2020, voor de vervolgbijeenkomsten zal t.z.t. worden bekeken of fysiek samenkomen wenselijk en haalbaar is.

Wat levert de deelname aan een commissie op?

– Samenkomen met vakgenoten in een kleine, veilige en inclusieve omgeving.
– Ruimte om te leren, delen en reflecteren op het werk en daarmee je eigen kennis en vaardigheden te vergroten of verbreden.
– Een nieuw netwerk van vakgenoten.

Wat verwachten we van deelnemers?

Het succes van iedere commissie is afhankelijk van de inzet van de groepsleden (minimaal 6 en maximaal 10). Wanneer je je aansluit bij een commissie, committeer je je eraan om (digitaal of fysiek) aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en input te leveren om het doel van de commissie te bereiken.

Randvoorwaarden

– Een commissie komt minimaal 4 en maximaal 6 keer per jaar bij elkaar.
– Bijeenkomsten worden gepland tijdens werktijd.
– Commissies zijn exclusief toegankelijk voor Cultuurmarketing leden.

 

Leuk voor je collega