Inclusie en diversiteit bij het Rijksmuseum - Cultuurmarketing

Inclusie en diversiteit bij het Rijksmuseum

Rijksmuseum- Erik Smits
Keukengeheim
7 april 2021 (15:00 - 17:00)

Welk plan van aanpak kan je volgen wanneer je organisatiebreed verandering teweeg wilt brengen op het gebied van inclusie en diversiteit?

Startdatum: 7 april 2021 (15:00 - 17:00)
Locatie: online via Zoom
Ledentarief (excl. BTW)
€ 27,50

Er schuilt kracht in verscheidenheid. Deze visie van het Rijksmuseum werd in juni 2019 kracht bijgezet door de indiensttreding van Sherida Zorg als manager diversiteit. In de afgelopen jaren fungeerde zij als aanjager in het traject om het Rijksmuseum pluriformer te maken. Maar dat doet zij niet alleen: “Het kan niet zo zijn dat één persoon of afdeling aan de slag gaat met inclusie. Het is een langdurig proces dat je samen moet doen en waar je samen vorm aan moet geven,” aldus Zorg.

Sherida Zorg vertelt op 7 april samen met Marijke Smallegange (manager marketing en communicatie) over de manier waarop inclusiviteit en diversiteit in de organisatie belegd is en over de stappen die tot nu toe zijn gezet op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.

Er is daarbij veel aandacht voor de rol en positie van de afdeling marketingcommunicatie. Smallegange en Zorg geven inzicht in hoe bovenstaand traject leidt tot nieuwe keuzes in de marketingcommunicatie-aanpak van de tentoonstelling ‘Slavernij’, welke in het voorjaar van 2021 te zien is.

In dit online Keukengeheim hoor je meer over de verschillende bouwstenen binnen het verandertraject rondom inclusiviteit en diversiteit. Daarbij krijg je een inkijkje in de (marketing)keuken van het Rijksmuseum. Met nuttige tips en inzichten, maar ook met eerlijke verhalen over wat er nog anders kan.

Doelgroep

Dit Keukengeheim is voor marketingcommunicatieprofessionals die nu of in de nabije toekomst stappen (willen) zetten op het gebied van inclusiviteit en diversiteit in de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Aanmelden

Dit Keukengeheim vindt online plaats via Zoom. Toegang tot de Cultuurmarketing Keukengeheimen is een voordeel van het Cultuurmarketing lidmaatschap. Het deelnametarief is exclusief BTW:

Cultuurmarketing Keukengeheimen zijn informele bijeenkomsten waarin vakgenoten in een kleine kring een (marketingcommunicatie)vraagstuk van hun organisatie delen. Om een zo open mogelijke sfeer te creëren zijn er maximaal 20 plekken beschikbaar en wordt de sessie niet opgenomen.

Vanwege het beperkt aantal plekken verzoeken we je je deelname te motiveren door de volgende twee vragen te beantwoorden:

  • Welke bijdrage lever jij aan het inclusiever maken van jouw organisatie?
  • Wat is voor jou de grootste uitdaging in het proces om de organisatie inclusiever te maken?

meld je aan

Je hoort uiterlijk op vrijdag 19 maart of jouw deelname definitief is. Je ontvangt daarna via mail een factuur voor deelname.

Sprekers

Sherida Zorg is geboren in Suriname, getoogd in Nederland. Zij was zich al vroeg bewust van het leven in twee culturen en de spanning die dat op kan leveren. Ongelijke kansen, uitsluiting en jezelf kunnen zijn, zijn begrippen die een rode draad vormen in het leven van Sherida, mede door haar ervaring als maatschappelijk werker in de vrouwenhulpverlening en criminaliteit. Dit leidde haar ook naar het Rijkmuseum waar zij haar missie voortzet om het leven van de ander te veraangenamen door de deuren van het Rijksmuseum wijd te openen voor iedereen.

Marijke Smallegange is eindverantwoordelijke manager voor marketing en communicatie bij het Rijksmuseum. Marijke werkte al een paar eerder bij (en voor) het Rijkmuseum: in 2004 startte zij bij het museum op sponsoring. Ze vertrok naar ING, met als wapenfeiten sponsoring van de KNVB en Sail Amsterdam (2010). Na drie jaar ING besloot ze voor zichzelf te beginnen, met opdrachten voor onder meer KLM (social media) en het Rijksmuseum (Rijksstudio). In 2018 keerde ze terug bij het Rijksmuseum.

 

Fotocredit uitgelichte afbeelding: Rijksmuseum – Erik Smits