Digitale toegankelijkheid

Webinar digitale toegankelijkheid
Webinar
6 juli 2021 (10:00 - 12:00)

In dit webinar leer je wat digitale toegankelijkheid inhoudt en krijg je een korte introductie op de WCAG 2.1 AA norm: de wettelijke richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

Startdatum: 6 juli 2021 (10:00 - 12:00)
Locatie: online via Zoom
Regulier tarief (excl. BTW)
€ 145
Ledentarief (excl. BTW)
€ 85

Slecht toegankelijke websites hebben impact op miljoenen mensen in Nederland die een of meerdere (functie)beperkingen hebben. Denk daarbij aan mensen die bijvoorbeeld slechtziend, motorisch beperkt, zwakbegaafd of laaggeletterd zijn.

Om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van jouw website, kan je de standaard volgen die is vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 AA). De eis om hieraan te voldoen geldt sinds september 2020 niet alleen voor de overheid, maar ook voor culturele organisaties die grotendeels worden gefinancierd met publiekelijk geld en voor het bedrijfsleven in het algemeen.

In dit introducerende webinar krijg je inzicht in de diverse drempels die digitaal worden ervaren, zoals onvoldoende contrast in kleurgebruik. Je krijgt uitleg over de hoofdprincipes en enkele succescriteria van de WCAG. Na afloop weet je waarom je aan de slag moet met digitale toegankelijkheid voor jouw organisatie en welke vervolgstappen je kunt gaan zetten om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn.

Inhoud

  • Wat is digitale toegankelijkheid?
  • De vier hoofdcomponenten van WCAG 2.1: bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk & robuust
  • Digitale toegankelijkheid toegelicht vanuit verschillende perspectieven
  • Praktische voorbeelden van toegankelijke en ontoegankelijke websites
  • Welke vervolgstappen kan je nemen?

Prijzen

Deze prijzen zijn exclusief BTW.

meld je aan

Doelgroep

Dit webinar is geschikt voor marketingcommunicatieprofessionals in de Nederlandse of Vlaamse culturele sector die verantwoordelijkheid dragen voor de digitale kanalen van hun organisatie.

Docent

Het webinar wordt gegeven door Armen Mnatsian, toegankelijkheid-evangelist, internetadviseur en eigenaar van digitaalEHBO. Met een achtergrond in webdesign en marketing heeft hij gewerkt voor Stichting Accessibility en deed onderzoek naar Nederlandse Webrichtlijnen 1 en 2, WCAG 1.0 en WCAG 2.1.