Een nieuwe generatie aanspreken met twee aansluitende projecten

Van Gogh Museum trekt jonge kunstliefhebbers

1 okt 2018

Het is misschien wel de grootste uitdaging waar musea in de wereld voor staan: hoe trek je jongeren naar een museum?

Door de redactie

Fotografie

Jan-Kees Steenman

Dit is de uitdaging waar het Van Gogh Museum zichzelf in 2016 voor zag staan. Met uitgebreid publieksonderzoek zocht het museum uit wie die jongeren zijn, en hoe je hen bereikt. Dit resulteerde in twee projecten: ‘Vincent op Vrijdag’ en ‘Embrace Vincent’, elk bedoeld om een eigen doelgroep aan te spreken. Beiden werden enthousiast ontvangen en leverden het Van Gogh Museum een nominatie op voor de Cultuurmarketing Awards 2017.

Het gaat goed met het Van Gogh Museum. De bezoekersaantallen zijn in de laatste jaren gestegen tot meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast bereikt het museum ook een wereldwijde sociale media following. Maar het museum wil nog meer mensen bereiken. Dit is in lijn met de missie van het museum: Het Van Gogh Museum maakt het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk en bereikt zoveel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.

Daarom ging het museum in 2016 de uitdaging aan om nog meer jongeren te bereiken. Naast het bereiken en verbinden van jongeren, wilde het museum ook het innovatieve en laagdrempelige imago versterken. En dit allemaal binnen een beperkt budget.

Nieuwe doelgroepen: challengers en Amsterdamse creatives

Om uit te zoeken welke doelgroepen het museum minder goed bereikte, werd een publieksonderzoek uitgevoerd in samenwerking met het marktonderzoeksbureau Motivaction. Uit dit onderzoek bleek dat de bezoekers van het museum in 2016 afkomstig waren uit 125 landen, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar.

Op basis van dit onderzoek werden twee doelgroepen geformuleerd die het museum aan wilde spreken. Als eerste de challengers: jonge ambitieuze beleveniszoekers met een fascinatie voor thrills. Daarnaast de jonge Amsterdamse creatives: ruimdenkende en cultuurliefhebbende idealisten die zichzelf willen ontplooien en uiten. Om deze doelgroepen aan te spreken initieerde het museum nieuwe campagnes en evenementen.

De inhoud centraal: Vincent in het hier en nu