Infographic podia 2015: minstens 337.500 theaterstoelen in Nederland

13 mei 2015

Onlangs zijn ruim 650 podiumkunst-accommodaties (theaters, poppodia etc.) in Nederland geactualiseerd door EM-Cultuur. De actuele stand van zaken is samengevat in onderstaande infographic. Alle aantallen zijn naar opgave van de accommodaties zelf en de statistieken zijn beperkt tot podia tot de 3000 stoelen. Adressen, contactpersonen, capaciteit etc. zijn raadpleegbaar in de culturele adressendatabase AdresData.

Door redactie

Fotografie

Flickr

Nederland heeft een totale capaciteit van 337.500 theaterstoelen, en hierbij kan de kanttekening gemaakt worden dat de stoelen van de podia met een grotere capaciteit (>3000 stoelen) nog niet zijn meegeteld.

Noord-Holland draagt hierbij bijna 25% procent van de totale capaciteit. De provincies met de minste stoelen zijn Zeeland, Drenthe en Flevoland, maar wanneer er wordt gekeken naar de stoelen in verhouding tot het aantal inwoners, scoort de provincie Zeeland hoog (op de tweede plaats). Wanneer er wordt gekeken naar de stoelen per stad reikt Amsterdam boven alle steden uit: de hoofdstad telt 39.000 stoelen, minimaal het dubbele van elke andere stad in Nederland.

Infographic podia 2015

Infographic EM-Culutur

 

EM-Cultuur is de grootste e-mailmarketing provider en adressenleverancier in de culturele sector. Elk jaar maakt EM-Cultuur meerdere infographics over onderwerpen als e-mailmarketing, festival-spreiding, podiumkunst-accommodaties en museumbezoekers en -spreiding.

Infographic: EM-Cultuur