Minister Bussemaker onderstreept belang Governance Code Cultuur

15 okt 2013

Door redactie

Op 14 oktober 2013 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de nieuwe Governance Code Cultuur in ontvangst genomen.

Governance Code Cultuur biedt helder normatief kader
“De nieuwe Governance Code Cultuur biedt meer dan voorheen aanleiding tot het goede, kritische gesprek tussen bestuur (directie), toezichthouders en stakeholders.” Zo onderstreepte Minister Bussemaker het belang van de Governance Code Cultuur voor de cultuursector tijdens de presentatie van de nieuwe code tijdens een besloten bijeenkomst van Cultuur & Ondernemen op Nyenrode Business Universiteit.

Hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath-Rovers vindt dat er zelden een code tot stand is gekomen met zoveel inbreng van belanghebbenden en stakeholders, en die zo’n eigen identiteit heeft die past bij de sector. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt de code op in de model subsidie-afspraken voor gemeenten en lokale culturele instellingen.

De 9 principes van de Governance Code Cultuur
Door middel van 9 principes biedt de code een normstellend kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Dat is van groot belang in een tijd waar van culturele organisaties verwacht wordt dat zij ondernemen, met alle bijbehorende risico’s van het mengen van publieke en private middelen.

De commissie Halsema legt in haar advies ‘Een lastig gesprek‘ de nadruk op de weeffouten die ontstaan als de publieke opdracht niet goed afgebakend en afgesproken is. In de nieuwe Code ligt de nadruk op het aangaan van dergelijke gesprekken met de verschillende stakeholders (overheid, publiek, e.a.) naast onderwerpen als risicobeheer, belangenverstrengeling en openheid. De nieuwe code wil een nieuwe cultuur bereiken waarin mensen elkaar aanspreken op gedrag, want het stelt dat alleen regels niet voldoende zijn.

Photocredit