Emotionele reacties voor culturele betrokkenheid

Neuromarketing in de cultuursector

Wat als je als culturele instelling in het hoofd van je bezoeker zou kunnen kijken? Marcel Bastiaansen over de mogelijkheden van neuromarketing voor de culturele sector.

Door redactie

Fotografie

Google DeepMind (Unsplash)

Bij neuromarketing wordt er een neurowetenschappelijke techniek gebruikt om de effectiviteit van marketing te evalueren en om bij te dragen aan het ontwikkelen en verbeteren van marketingmateriaal. Om de effectiviteit van marketing te meten moet er eerst duidelijk worden gesteld wat effectieve marketing is: het bereiken van conversie. Dit wordt bereikt door het beïnvloeden van de beslissingen die mensen nemen. Effectieve marketing beïnvloedt dus beslissingen die leiden tot conversie. Neuromarketing streeft ernaar om inzicht te krijgen in hoe beslissingen tot stand komen en hoe die beslissingen beïnvloed kunnen worden.