Nieuwe campagne van OC&W voor het geven en werven voor kunst en cultuur

6 nov 2013

Vanaf 14 oktober tot het einde van dit jaar loopt de campagne 'Cultuur, daar geef je om'. Het doel van de campagne is het stimuleren van het 'geven' aan cultuur . Met de slogan 'Maak van uw passie een gift' worden diverse spotjes uitgezonden en is er online een campagne uitgestippeld.

Door redactie

Nederland kent een rijke traditie van particuliere vrijgevigheid en filantropie. Er wordt veel aan goede doelen gegeven, maar uit onderzoek blijkt dat er met name in de cultuursector ruimte is voor meer. Daarom is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds 2012 samen met de culturele sector bezig om dat te veranderen.

Giften aan cultuur hebben (onder voorwaarden) tot en met 2017 een extra fiscaal voordeel. Donateurs kunnen hun gift aan culturele ANBI’s (door de Belastingdienst aangemerkte algemeen nut beogende instellingen) met de multiplier met 25 % verhogen. Door dit fiscale voordeel kan er stukken voordeliger aan culturele instellingen worden geschonken (voor 350 euro kan je bijvoorbeeld aan het theater 1000 euro schenken).

Het idee dat er op verschillende manier geschonken kan worden aan culturele instellingen is voor veel mensen nog onbekend. De campagne ‘Cultuur, Daar Geef Je Om’ brengt het geven aan cultuur onder de aandacht. Het startschot werd in 2012 gegeven tijdens de landelijke opening van het cultureel seizoen. In de laatste maanden van 2013 worden er TV- en radiocommercials uitgezonden die kijkers en luisteraars op het geven aan cultuur attenderen.

De campagne Cultuur Daar Geef Je Om is onderdeel van het Beleidsprogramma Ondernemerschap Cultuur waarin aandacht is voor leiderschap, de ontwikkeling van mecenaat en de ondersteuning van creatieve professionals en individuele makers in de cultuursector.

Photocredit