OC&W publiceert onderzoek over economische ontwikkelingen in culturele sector

19 nov 2013

Het ministerie van OCW heeft het rapport ‘Cultuur in Beeld’ gepubliceerd. Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de cultuursector. Onderdeel van ‘Cultuur in Beeld’ is het rapport ‘Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2005-2012.’

Door redactie

Het ministerie van OCW wil in de komende jaren meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de cultuursector in termen van publiek, aanbod, prijs en financiering. Om dit doel te bereiken, wordt in 2013, 2014 en 2015 een jaarlijkse monitor uitgevoerd, met als onderwerp de ontwikkelingen in het voorafgaande jaar. De monitor dient zowel algemene sectorale ontwikkelingen inzichtelijk te maken, als ook inzicht te geven in trends in de cultuursector.

Het jaar 2012 kan gezien worden als een jaar voor een nulmeting: de economische situatie van de cultuursector voorafgaande aan de grootschalige bezuiniging op subsidies voor culturele organisaties. In de komende jaren gaat het ministerie in de monitor op zoek naar het verschil tussen de effecten van de economische crisis enerzijds en de effecten van de bezuinigingen anderzijds.

De volgende deelsectoren komen in het rapport uitgebreid aan de orde:

  • bioscopen en filmtheaters aangesloten bij de NVB;
  • podia aangesloten bij de VSCD;
  • podia aangesloten bij de VNPF;
  • vrije theaterproducenten aangesloten bij de VVTP;
  • instellingen voor podiumkunsten die structureel door het Rijk worden gesubsidieerd en deel uitmaken van de Basisinfrastructuur (BIS-instellingen voor podiumkunsten);
  • instellingen voor podiumkunsten die meerjarig door het Fonds Podiumkunsten worden gesubsidieerd (FPK-instellingen voor podiumkunsten);
  • musea, waaronder de rijksmusea als afzonderlijke categorie;
  • aankopen gedaan met behulp van de Kunstkoopregeling;
  • festivals; zowel gesubsidieerd door OCW of het FPK als ongesubsidieerd.

Bekijk het hele onderzoek hier: Economische_ontwikkelingen_in_de_cultuursector_2005-2012

Photocredits