Onderzoeksrapport: De revival van vriendenkringen in de cultuursector

12 mei 2015

Maandelijks publiceren we op Cultuurmarketing.nl de resultaten van een uniek, inspirerend of vooruitstrevend onderzoek in het vakgebied. De resultaten van de bachelor- en masterscripties zijn te lezen in een beknopte PDF samenvatting. De studenten dingen mee naar de Cultuurmarketing scriptieprijs die in juni 2015 uitgereikt zal worden.

Door redactie

Fotografie

Flickr


Emma JohnsonDeze maand publiceren we het onderzoek ‘Vrienden in voor- en tegenspoed: De revival van de vriendenclubs in de cultuursector’ van Emma Fiona Johnson. Emma behaalde in 2014 haar masterdiploma Algemene Cultuurwetenschappen met een specialisatie in Kunstbeleid en Mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen, na een gelijknamige bacheloropleiding in Nijmegen. Momenteel werkt Emma als klantadviseur bij de Bibliotheek Gelderland Zuid en schrijft ze literatuurrecensies voor online cultuurmagazine 8weekly.

Emma deed tijdens haar stage bij Cultuur-Ondernemen onderzoek naar de potentiële waarde van vriendenverenigingen in de cultuursector. De centrale vraag die zij hierbij stelde was: Welke rol kunnen vrienden spelen in de zoektocht van culturele instellingen naar nieuwe financiële middelen? Voor het onderzoek heeft Emma gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek naar onder andere geefmotieven en veldonderzoek, waarbij ze interviews heeft gehouden met werknemers van diverse culturele instellingen die over een vriendenclub beschikken.

Op donderdag 21 mei a.s. zal Emma haar resultaten ook presenteren op de inspiratiemiddag Vriendenclubs in de cultuursector. Op deze middag zullen ook drie sprekers van het Spoorwegmuseum, Circus Treurdier en Artsen Zonder Grenzen Nederland komen vertellen over de visie en aanpak van hun unieke vriendenclubs.

Download hier de samenvatting van het onderzoeksverslag: Vrienden in voor- en tegenspoed.