Resultaten Cultuurmarketing onderzoek 2012

20 aug 2012

Door redactie

Van april tot en met juni 2012 hielden we het ‘Cultuurmarketing onderzoek 2012’. Het doel van het onderzoek was om de kennisbehoefte van cultuurmarketeers in kaart te brengen. Dit met het achterliggende doel om de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor de invulling van het activiteitenplan van Cultuurmarketing voor het komende jaar (september 2012 – september 2013). Inmiddels is het gehele onderzoek verwerkt en zijn we zeer blij met de bruikbare resultaten.

Iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek, bedankt! Onze speciale dank gaat uit naar Yannick Schoonderbeek. Hij voerde het onderzoek uit ter afronding van zijn hbo-opleiding Bedrijfscommunicatie. Zijn genegenheid voor  cultuurmarketing ontstond tijdens de minor Kunst als Communicatiemiddel, die hij in 2011 volgde aan de Hogeschool Utrecht. Inmiddels is Yannick afgestudeerd (met een 9!) en kijken wij vooruit naar 2012-2013. In de samenvatting van het onderzoeksrapport lichten we alvast een tipje van de sluiter op.

Download Samenvatting onderzoeksrapport Cultuurmarketing onderzoek 2012.