Nieuwe leden programmaraad

De Cultuurmarketing programmaraad is een klankbordgroep van 12 vakgenoten die het kernteam van Cultuurmarketing voorziet van input en feedback over de inhoud van Cultuurmarketing activiteiten.

De programmaraad vergadert twee keer per jaar; op het kantoor van Cultuurmarketing te Amsterdam of wanneer dat niet mogelijk is digitaal. Tijdens deze meetings die in de avond plaatsvinden brainstormt de programmaraad over de onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor de achterban van Cultuurmarketing. Leden van de programmaraad brengen vanuit hun eigen expertise en netwerk ideeën in. Daarnaast vragen we programmaraad leden om bij minimaal twee Cultuurmarketing bijeenkomsten per jaar aanwezig te zijn.

Cultuurmarketing is op zoek naar twee nieuwe leden binnen de volgende profielen:

  • Marketeer of soortgelijke functie (alle functieniveaus)
    • bij een museum, theater of concertzaal, werkzaam in België
  • Hoofd marketing (of soortgelijke functie)
    • werkzaam in de cultuursector in België

Zit jouw profiel hier niet bij, maar voel je je wel geroepen om bij te dragen? Je bent altijd welkom om een mailtje te sturen.

Iets voor jou?

Wat de leden van de programmaraad kenmerkt, is dat zij naast hun eigen praktijk, actief hun ogen en oren openhouden voor wat er speelt binnen hun eigen stad of sector en op marketingcommunicatie gebied. Als lid van de programmaraad word je onderdeel van een groep ambitieuze en vooruitstrevende professionals die in een ongedwongen sfeer samenkomen om hun ideeën te delen.

De programmaraad werkt onbezoldigd en de aanstelling is voor maximaal 3 jaar.

Cultuurmarketing streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling van leden die verschillende geluiden laten horen. Bij selectie wordt daarom gekeken naar toegevoegde waarde in onder meer expertise, branche, regio, man/vrouw verhouding, functieniveau en cultureel diverse achtergrond.

Zet je je graag via deze functie in voor een sterkere kunst- en cultuursector? Stuur een mail naar [email protected].