Vier projecten om groepen die weinig tot niet naar het theater gaan aan te spreken

Parktheater Eindhoven maakt theater zo toegankelijk mogelijk

9 mei 2016

"Parktheater Eindhoven leidend in de raakindustrie". Onder deze slogan bundelde het theater vier projecten: drie met als doel een specifieke groep uit de samenleving, die normaal gesproken niet of weinig naar het theater gaat, te bereiken, en de laatste ging over prijsbeleid, waarbij het theater aanhoudt om nooit korting te geven.

Door de redactie

Fotografie

Ralf RoletschekWikimedia

Het Parktheater Eindhoven was met deze case één van de genomineerden voor De Gouden Struis van 2015, dé prijs voor de beste culturele marketingcampagne. Klaas Seelen, Marleen van Amerongen en Loes Barkema, marketeers van het Parktheater, gaven een presentatie over de case op de Cultuurmarketing Awards in juni 2015.

Alle medewerkers zijn marketeer

In 2007 is de volgende zin toegevoegd aan de missie van het Parktheater: “Parktheater Eindhoven wil meer zijn dan een welkom huis voor bezoekers en artiesten, meer dan enkel een aanbieder van voorstellingen, meer dan een gebouw in de stad Eindhoven.”

Deze missie en strategie verlangt een andere kijk op de organisatie en een andere kijk vanuit de organisatie. Intern is het marketingteam het gesprek met collega’s aangegaan. Het uitdragen van een missie kan en mag namelijk niet alleen de taak zijn van de marketingafdeling, maar is een opdracht voor alle medewerkers. In dit opzicht zijn alle medewerkers marketeer!

Parktheater Eindhoven
Medewerkers van Parktheater Eindhoven. Foto: Parktheater Eindhoven

Extern is het marketingteam bewust en actief op zoek gegaan naar groepen en ontwikkelingen in de (Eindhovense) samenleving die hen kunnen helpen bij het realiseren van de missie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal initiatieven en projecten die, hoewel veelal geïnitieerd vanuit marketing, gerealiseerd en gedragen worden door de hele organisatie.

Het theater als betrouwbare en betrokken partner

Parktheater stelt vast dat de rol en plaats in de samenleving van cultuur in het algemeen, en van het theater in het bijzonder, aan het veranderen is. Dit is enerzijds ingegeven door bezuinigingen, anderzijds door een verschuiving in de publieke opinie t.a.v. cultuur in het algemeen. Wil je als theater je bestaansrecht veilig stellen dan moet je je herbezinnen en je voorbereiden op je rol in de toekomst, aldus het Parktheater. Veel meer dan voorheen, toen het theater vooral voorwaardenscheppend was, zal het theater voorwaardencreërend moeten worden.

Het uitgangspunt hierbij is dat theater, waar het voorheen met name facilitair ingesteld was, zich nu veel meer als partner op moet stellen. Op die manier zal het samen met groepen in de samenleving invulling gaan geven aan het maken en beleven van theater. Het Parktheater meent dat je jezelf naar deze groepen moet ontwikkelen als een betrouwbare en betrokken partner.

Parktheater Eindhoven
Foto: Parktheater Eindhoven

Het Parktheater aantrekkelijk en toegankelijk maken voor de internationale gemeenschap

Het eerste voorbeeld van één van de projecten die onder deze visie zijn ontwikkeld, is een samenwerkingsverband met expat-organisaties in Eindhoven. In de afgelopen jaren is het aantal expats enorm gegroeid en deze groep integreert moeizaam in de Eindhovense samenleving, vooral als het gaat om vrijetijdsbesteding.

Samen met Jeroen van der Meij (student Social Design van de TU/e) en Carola Eijsenring (oprichter van Indigo Wereld) zette het theater daarom een project op zodat het Parktheater aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt kan worden voor de internationale gemeenschap. De doelstelling hierbij was dat expats het theater gaan zien en voelen als een plek waar ze terecht kunnen voor mooie voorstellingen, elkaar kunnen ontmoeten en een fijne tijd kunnen beleven op een mooie plek in Eindhoven.

Op 28 maart 2015 greep het team de voorstelling Koningin Lear van Toneelgroep Amsterdam aan als mogelijkheid om een ideale theateravond voor expats te ontwerpen en uit te voeren. Deze voorstelling was voorzien van Engelse boventiteling en daarom uitermate geschikt voor zo’n avond.

Zestig expats zijn op deze avond op bezoek geweest, waarna een feedbacksessie heeft plaatsgevonden. Uit deze feedbacksessie kwam waardevolle informatie naar voren over het organiseren voor een ideale avond voor expats. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod zoals de ontvangst door het Parktheater, de ervaringen rondom de boventiteling en de ontmoeting met de acteurs na afloop.

Project RAAK!

Ook ging het Parktheater van start met project RAAK!. RAAK! is gericht op leerlingen van School 23, dit zijn leerlingen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar die niet mee kunnen met het reguliere (MBO) onderwijsprogramma, omdat zij bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed beheersen of het moeilijk vinden om te leren.

Alle 300 leerlingen van School 23 zijn een dag naar het Parktheater gekomen om door middel van workshops kennis te maken met verschillende disciplines. Via Dynamo Eindhoven, een jongerencentrum, podium en school in één, zijn er professionele coaches aangetrokken op het gebied van spel, zang, dans en rhyme & beat.

Na deze cultuurdagen konden de leerlingen zich aanmelden voor één van deze disciplines. De coaches zijn vervolgens met een groep van ruim 50 jongeren aan de slag gegaan om in 4 trainingssessies een voorstelling in elkaar te zetten. Er is ook een regisseur aangetrokken om van alle losse acts één geheel te maken. Dit alles heeft geresulteerd in de voorstelling “Heartbeat” in de Philipszaal van het Parktheater. Deze voorstelling is bezocht door ruim 300 bezoekers.

Parktheater Eindhoven
De voorstelling Heartbeat. Foto: Parktheater Eindhoven

Van de ruim 300 bezoekers van de eindvoorstelling had veruit het grootste deel nog nooit een voet over de drempel van een theater of concertzaal gezet, vertelt het Parktheater. Het is niet reëel om te denken dat deze vanaf nu vaste gasten van het Parktheater gaan worden, maar het is zeker dat er wel een zaadje is geplant wat bij een aantal zal gaan ontkiemen.

Ook de groep deelnemers bestond hoofdzakelijk uit jongeren die nog nooit een theater van binnen hadden gezien, laat staan op een toneel hadden gestaan. Dit komt meestal omdat zij dit niet hebben meegekregen vanuit hun opvoeding of sociaal milieu. Het is zeker dat Parktheater bij veel deelnemers de drempel van het theater aanzienlijk verlaagd heeft, aldus het marketingteam.

Volgens de organisatie is het project succesvol geworden door de samenwerking van School 23, Dynamo en Parktheater. School 23 is de vertrouwde omgeving voor de leerlingen, Dynamo heeft een netwerk van coaches die de ‘taal’ van de jongeren spreekt en Parktheater biedt de faciliteiten om in een professionele omgeving, ondersteund door professioneel personeel, een voorstelling te maken.

Samen thuis naar het theater

Een derde project dat het Parktheater in het kader van de raakindustrie heeft ontwikkeld is “Samen thuis naar het theater”. Het Parktheater constateerde dat steeds meer ouderen er alleen voor staan en niet meer gemakkelijk naar het theater kunnen. Na een samenwerking met 4hetleven.nl, waar vrijwilligers ouderen die moeilijker ter been en/of alleen zijn meenemen naar het theater, werd duidelijk dat dit slechts een deel van het probleem oplost.