De mythe ontkracht: podiumkunstbezoek is geen linkse hobby

12 dec 2014

Een analyse door onderzoekers van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda heeft aangetoond dat podiumkunstbezoek geen linkse hobby is. Bezoekers van podiumkunsten zijn niet overwegend links of rechts, maar vertonen een zelfde diversiteit in 

Door redactie

Fotografie

Flickr

politieke voorkeur als de rest van Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op paneldata van ruim 2000 respondenten van het LISS panel van CentERdata.

Rond 2011 is er in Nederland enige consternatie geweest rondom de term ‘linkse hobby’. Deze term viel in een tijd waarin bezuinigingen in de culturele sector besproken werden. Het onderzoek naar linkse hobby’s beschrijft in hoeverre er sprake is bij consumenten van samenhang tussen politieke voorkeur en voorkeur voor podiumkunsten.

Totstandkoming van het onderzoek

Gebruikmakend van bestaande data over vrijetijdsgedrag en politieke voorkeur van het LISS panel van CentERdata hebben de onderzoekers onderzocht of frequente bezoekers van podiumkunsten gemiddeld (1) links dan wel rechts politiek georiënteerd zijn en (2) vaker op politieke partijen stemmen met een sterk cultureel profiel.

In het onderzoek zijn genres meegenomen zoals ballet, popmuziek, musical, theater, klassieke muziek, opera en cabaret. De onderzoekers laten zien dat er geen of een zeer beperkte samenhang is tussen bezoekfrequentie enerzijds, en politieke voorkeur en cultureel profiel anderzijds. Als er al significante associaties zijn, dan zijn de gevonden effectgroottes zwak.

De onderzoekers concluderen dat de linkse partijen in Nederland weliswaar geneigd zijn de podiumkunsten met meer subsidies te ondersteunen, maar dat het bezoek aan podiumkunsten als vrijetijdsbesteding geen uitgesproken linkse hobby is.

Het volledige artikel is hier te downloaden.