Poppodia in cijfers 2013: stabilisatie na crisisjaren

11 sep 2014

Door redactie

Fotografie

Flickr

De jaarcijfers 2013 van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) zijn gepubliceerd. De 49 VNPF poppodia die in 2013 actief waren, presenteerden gezamenlijk bijna 18.000 optredens, waar ruim 3,1 miljoen bezoekers op afkwamen. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren.

Het dossier laat zien dat in het Westen en Zuiden van het land meer poppodia huisvesten en een hogere bevolkingsdichtheid is, wat resulteert in een hoge concentratie van activiteiten en bezoek.

Driekwart van de optredens die te zien waren in de poppodia in 2013 was van Nederlandse artiesten. Van de concerten was 15% uitverkocht en van de clubavonden was 18% uitverkocht.

In de poppodia is een hoog aantal vrijwilligers actief, met name bij kleinere poppodia. Ook kenmerkt de werkgelegenheid zich door relatief veel payrollers en freelancers.

Alle bij de VNPF aangesloten poppodia zijn non-profitinstellingen, waarvan de meesten een ANBI status hebben. De gezamenlijke omzet van de 49 poppodia bedroeg in 2013 bijna 100 miljoen euro, net als de totale uitgaven. De inkomsten uit kaartverkoop (35% van de totale inkomsten) worden bijna geheel uitgegeven aan het programma (34% van de totale uitgaven), waardoor de exploitatie van de podia (personeels- en huisvestingslasten) met name wordt gedragen door horecaomzet en financiering van de overheid.