meer marketingbudget en ruim 30% naar online marketing

Resultaten Cultuurmarketing Onderzoek 2018

Sfeerfoto grafieken voor onderzoek
#Onderzoek
15 okt 2018

Zo’n 30% van de respondenten van het Cultuurmarketing onderzoek 2018 heeft het afgelopen jaar een stijging gezien in het marketingbudget van hun organisatie. Gemiddeld wordt daarvan bijna één derde uitgegeven aan online marketing. 

Door de redactie

Eind mei 2018 beantwoordden ca. 450 respondenten de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek.* In dit artikel komen drie onderwerpen uit het onderzoek aan bod: marketingdoelstellingen, marketingbudget en de invloed van marketingafdelingen op de rest van de organisatie. De grootste segmenten (alle respondenten, podiumkunsten en musea) van de onderzoeksvragen worden apart uitgelicht en weergegeven. Benieuwd naar eerdere onderzoeksresultaten? Klik hier voor de rapporten uit 2017 en 2016.

Meeste focus op publieksbinding en -werving

Als het gaat om marketingdoelstellingen is er vaak een verschil tussen wens en praktijk. In het onderzoek van dit jaar is de respondenten daarom gevraagd enerzijds aan te geven op welke van de zes door Cultuurmarketing opgestelde doelstellingen zij vinden dat de meeste focus zou moeten liggen (persoonlijk) en anderzijds hoeveel focus er in de praktijk op hetzelfde rijtje doelstellingen ligt (praktijk).

De doelstellingen die als optie aangeboden worden zijn ‘publiekswerving’, ‘publieksbinding’, ‘profilering’, ‘inkomstenwerving’, ‘diversiteit’ en een ‘betere publiekservaring’. Bij de persoonlijke vraag hebben de respondenten één van deze doelstellingen kunnen kiezen. Bij de praktijkvraag konden respondenten op een schaal van zeven (van totaal geen tot zeer veel) aangeven hoeveel focus er in de praktijk op de doelstellingen ligt. De eerste grafiek laat de antwoorden op de persoonlijke vraag zien, de tweede laat per segment zien waar in de praktijk ‘zeer veel’ focus op ligt. De derde grafiek laat van alle respondenten zien waar in de praktijk ‘zeer veel’-, ‘matige’-  en ’totaal geen’ focus op ligt.