Jaar- of seizoensbrochure kost culturele sector gemiddeld €23.000

7 jan 2014

Eind oktober deed Cultuurmarketing een oproep om mee te doen aan een enquête over de inzet van print. De vragenlijst bestond uit 4 vragen en de mogelijkheid om eigen printuitgaven zoals een (seizoens)brochure, magazine, folder of programmaboek(je) in te sturen. Ruim 100 marketeers van culturele organisaties gaven gehoor aan deze oproep en ook ontvingen we digitaal en per post vele printuitgaven. Door redactie

Eerder publiceerden we de eerste resultaten over het soort printuitgave en de oplages van het printonderzoek. In dit tweede artikel zoomen we in op de kosten en distributie van printitems als flyers en brochures. Alle resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor de invulling van het grote print event op 23 januari. Deze dag bestaat uit presentaties van inspirerende sprekers en praktische workshops, zodat iedere cultuurmarketeer zijn of haar kennis van de inzet van print kan verhogen.

Gemiddelde kosten magazine hoger dan jaar- of seizoensbrochure
53% van de inzenders geeft niet meer dan €10.000 per jaar uit aan de seizoens- of jaarbrochure. Gekeken naar de oplage kost een brochure gemiddeld €1,35 per stuk. De kosten zijn uiteraard wel afhankelijk het soort uitgave, het aantal (pagina’s) en de wijze van distributie. Een magazine kost organisaties vaak wat meer per uitgave: gemiddeld €2,25 per stuk. De jaar- of seizoensbrochure kost de inzenders gemiddeld €23.000.

1kosten brochures

Kosten flyers voor 62% minder dan €2.000 per jaar
De meerderheid van de inzenders die aangegeven heeft flyers in te zetten in de mediamix (62%) geeft hier niet meer dan €2.000 per jaar aan uit. Bij de groep die jaarlijks meer dan €3.000 uitgeeft aan flyers zitten echter wel een aantal uitschieters naar boven, met soms kosten van meer dan €10.000 per jaar.

1kosten flyers

Distributie flyers vooral in eigen regio
Flyers worden merendeels (57%) regionaal verspreid. Vlak daarna volgt lokale distributie (eigen stad of locatie) met 36%. Landelijk distribueren brengt hoge kosten met zich mee en wordt dan ook slechts door enkele culturele organisaties gedaan.

1distributie flyers

Distributie brochures met name via eigen database
Seizoens- en jaarbrochures worden voornamelijk onder het eigen databasebestand verspreid. Culturele organisaties richten zich met deze uitgave dus vooral op de consument die al eerder interesse heeft getoond of een kaartje heeft gekocht bij de desbetreffende organisatie.

1distributie brochures

Reserveer nu voor het grote print event op 23 januari
Op donderdag 23 januari 2014 organiseert Cultuurmarketing het grote print event. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor de invulling van het programma. De dag bestaat uit inspirerende presentaties, praktische workshops en persoonlijk advies van experts. Het doel is om door middel van kennisuitwisseling het rendement van printuitgaven te verhogen. Bekijk nu het programma.

Reserveer nu

Photocredits