Strategisch scoren met Facebook

29 apr 2013

Op donderdag 18 april organiseerden we de inspiratiemiddag: strategisch scoren met Facebook. Voor de cultuurmarketeers die er niet bij aanwezig konden zijn, is hieronder het verslag van Melvin Kok van theatergroep Playback van de inspiratiemiddag te lezen.

Door redactie

Fotografie

mebi

Gilles de Sitter trapte de middag af met een introductie over het strategisch inzetten van Facebook. Facebook wordt vooral gebruikt voor service, storytelling, als idee-ontwikkelaar, promotor en als conversatie starter. Gilles geeft een aantal voorbeelden van storytelling van onder andere het van Gogh museum en Natuurmonumenten. Als insights geeft hij nog mee dat binnen podia over het algemeen weinig reacties zijn op aankondigingen en hij benadrukt het belang van goed beeldmateriaal.

Gilles ziet de social media als een buitenboordmotor van je bedrijf. Deze kanalen brengen mensen naar je website, wat uiteindelijk leidt tot inschrijvingen op je nieuwsbrief, service mails en verkoop. Ook vertelde hij over het algoritme dat Facebook gebruikt, de Edgerank. Deze bestaat uit Affinity (likes, reacties, delen, bladeren door foto-albums etc.), weight (zwaarte van de post, likes, shares, reacties) en decay (verval, ouderdom).

Tot slot laat Gilles zien welke factoren invloed kunnen hebben op je content, namelijk; publiek, archief, voorstellingen, randprogrammering en personeel. De tips die Gilles aan ons meegeeft over updates die scoren zijn; beeldkwaliteit, nostalgie, details, variatie, tags, humor en service.

De volgende spreker was Linda Volkers van het Rijksmuseum. Voordat het Rijksmuseum actief campagne ging voeren, had het museum op Facebook ongeveer 38.000 likes. Een respectabel aantal gezien het feit dat ze tien jaar lang niet open waren i.v.m. verbouwen, renoveren en restaureren. Na wat feiten over het museum vertelt ze dat het Rijksmuseum vijf speerpunten heeft die ook op Facebook worden toegepast, zoals heden & verleden, schoonheid & tijd en mens & object.

Voor de heropening van het museum heeft het Rijksmseum een grote campagne opgezet: 99 nachten wachten. In de campagne zijn online en offline met elkaar geïntegreerd door elke dag een foto van een voorwerp uit de collectie of de nieuwe inrichting te publiceren op Facebook, Twitter en de website. Ze deelt de resultaten die de campagne heeft opgeleverd, zoals de explosie in bereik en het enthousiasme voor het Rijksmuseum.

Linda heeft acht factoren geformuleerd die de campagne tot een succes hebben gemaakt;

1) Doen wat we altijd doen
2) Unieke content: er was iets te zien wat lang beperkt zichtbaar was
3) Momentum: hype creëren
4) Interactie met publiek
5) Intergraal concept dat op meerdere kanalen toepasbaar was
6) Duidelijk ritme, verwachting
7) Zorgvuldige planning
8) Hoge kwaliteit beelden.

Tot slot deelt Linda vier learnings, waarvan ze zelf zegt dat het misschien open deuren zijn, maar altijd goed is om bij stil te staan;

1) houd het concept simpel
2) zorg voor strak regime, organisatie en planning
3) maak tijd
4) zorg voor follow-up

Bram Merkx van CJP start zijn presentatie met wat feiten over CJP. Zo hebben 170.000+ jongeren boven de 18 een CJP pas, heeft CJP  23.500 Facebook fans en 3.800 followers op Twitter. In het verhaal van Bram staat vooral de balans tussen likeability en marketing centraal.

Er zijn vier doelen waar CJP op Facebook op inspeelt: branding, binden van de doelgroep, enthousiasmeren en werven. Bram geeft aan dat het in het begin lastig was om te voorspellen wat voor updates mensen leuk  vinden. Door middel van onderzoek zijn ze erachter gekomen wanneer ze het beste kunnen posten, wat de kans op meer likes verhoogt en hoe marketing van CJP verweven kan worden in hun Facebook strategie.

Hierna volgen twee korte presentaties van We Cross en ActiveTickets. Hein Hofman van We Cross vertelt over de mogelijkheden van Facebook apps. Een app fungeert als een soort ‘mini-site’ die met name geschikt is voor het campagne matig inzetten van Facebook.

Hein noemt 9 toepassingen van Facebook apps:

1) Aan de regels voldoen
2) Aantal likes verhogen
3) Interactie verhogen
4) Zichtbaarheid verhogen
5) Loyaliteit verhogen
6) Meer inzicht in je fans krijgen
7) Nieuw publiek bereiken
8) Win acties
9) E-commerce

Verder kan de ‘Like-gate’ worden ingezet om meer likes te generen (de bezoeker dient eerst de pagina te liken, voordat alle inhoud te zien is), de ‘share-gate’ of ‘invite gate’ om de campagne viraal te laten verspreiden door de gebruikers en als laatste  ‘viral commenting’, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om slagzinnen af te maken.

Bob van der Meer van ActiveTickets ging in op het integreren van ticketing met Facebook. Zo is ‘Facebook Connect’ een integratie waarmee de bezoeker die een ticket wil kopen geen account hoeft aan te maken, maar kan inloggen met zijn of haar Facebook profiel en daarmee direct een account registreert en een ticket kan kopen.

De voordelen van Facebook connect zijn dat het drempelverlagend werkt, de bezoeker hoeft immers geen los account aan te maken en het geeft je toegang tot meer informatie over je bezoekers.

Aan het einde van zijn presentatie vertelt Bob over twee ideeën waar ActiveTickets toekomst ziet: Facebook ambassadeurs en Facebook events. Ambassadeurs kunnen hun vrienden aansporen om kaarten te kopen. Bij iedere aankoop via de ambassadeur, ontvangt deze een credit. Zo heeft zowel de ambassadeur als de verkopende partij er voordeel van. Een tweede idee van Bob is dat bezoekers na aankoop van een ticket direct een persoonlijk Facebook event kunnen creëren, zodat ze direct hun eigen vrienden kunnen uitnodigen. Beide ideeën spelen in op de gedachte dat verkoop via ’trusted bronnen’ een sterke vorm van marketing is.

De laatste presentatie van de middag werd gegeven door Teisje van Emmerik van Solar Weekend. Voor 2013 heeft Solar Weekend vier marketingdoelstellingen die ook Facebook worden toegepast:

1) Kwaliteit van de doelgroep vergroten
2) Balans tussen muziek & creatief
3) Opbrengsten en zekerheid verhogen
4) Duurzaamheid.

Uit een eigen analyse bleek dat Solar zes soorten Facebook berichten kon onderscheiden: poll, foto, video, status update, delen en een link posten. Volgens de analyse van Teisje blijkt dat een foto bij een bericht 4x meer ‘impact’ heeft dan alleen tekst.

Op basis van haar ervaring deelt ze de volgende learnings:

1) Juiste taalgebruik voor juiste doelgroep
2) Interactie aangaan
3) Reactie op alle interactie
4) Nooit de discussie aangaan / altijd bedanken voor feedback
5) Ambassadeurs inzetten
6) Herhaling
7) Tijdstippen van plaatsing
8) Opbouwen van onderwerp.

Dit waren de highlights van de middag strategisch scoren met Facebook. Op 16 mei aanstaande vindt het volgende Cultuurmarketing event plaats: haal nog meer uit emailmarketing.