Onderzoeksrapport tijdelijke vs traditionele galerie: verschil in marketingaanpak?

De marketingstrategie van de tijdelijke galerie

Tijdens de economische recessie is een nieuw type kunstgalerie ontstaan: de tijdelijke galerie. Christine Schering onderzocht wat hierbij het verschil is met de traditionele galerie.

Afbeelding Christine Schering
Door Christine Schering

Fotografie

WikiCommons

1. Joostens, K.S., 2012. Kunst en bezoeker in de Nederlands podiumkunsten: naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek (dissertatie). Geraadpleegd via deze link.

De tijdelijke galerie maakt op inventieve wijze gebruik van de leegstand ontstaan door de economische recessie. De tijdelijke galerie verschilt van de traditionele galerie doordat ze kunst toont op een ongebruikelijke locatie in een ongewone ruimte van vaak nog onbekende kunstenaars. Bovendien leidt de galerie een nomadische bestaan. Maar wat is het effect op de beeldende kunstervaring?

In het kader van haar afstudeeronderzoek voor de Master Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht Christine Schering hoe de omstandigheden waarin de tijdelijke galerie kunst toont de beeldende kunstervaring kan beïnvloeden en wat hierbij het verschil is met de traditionele galerie.