Waar laten organisaties kansen liggen?

5 tips voor nalatenschappenwerving

10 feb 2022

Hoe zetten culturele instellingen hun website in voor de nalatenschappenwerving en welke verbeterpunten zijn er? LVWB Fundraising onderzocht de websites van diverse culturele organisaties en deelt aan de hand hiervan 5 tips.

Door Marischka Leenaers
Partner bij LVWB Fundraising en werkzaam bij diverse opdrachtgevers in de culturele sector
Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen eerder bij LVWB Fundraising.
Fotografie

Esther Ann

Dit onderzoek is gedaan omdat steeds meer mensen goede doelen opnemen in hun testament. Deze trend zal de komende jaren alleen maar verder doorzetten, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Veel goede doelen zetten, met succes, actief in op nalatenschappenwerving. Ook voor de culturele sector liggen hier veel kansen, die nu nog niet altijd ten volle benut worden. Veel instellingen zijn al hard bezig. Ze zorgen er op verschillende manieren voor dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van nalaten aan een culturele instelling, bijvoorbeeld door brochures en initiatieven die nalaten aan cultuur op de kaart zetten, zoals Cultuur Testament, IkWasHier010 en ‘Nalaten aan Cultuur’. Ook de websites van culturele instellingen spelen een belangrijke rol, het is vaak de eerste plek waar mensen op zoek gaan naar meer informatie.

De centrale vraag in het onderzoek is: Hoe en hoe goed zetten culturele instellingen hun website in voor de nalatenschappenwerving en welke verbeterpunten zijn er? Er is gekeken naar culturele instellingen uit verschillende disciplines, regio’s en groottes. Alle websites zijn in de periode augustus tot en met september 2021 onderzocht. De websites zijn op een verschillende aspecten getoetst, waarbij onder meer gekeken is naar de vindbaarheid van de informatie; de volledigheid van de praktische informatie; de mate waarin de nalatenschappenpropositie inspireert; en of de informatie uitnodigt tot contact. In dit onderzoek zijn 62 websites geanalyseerd. 52 daarvan bevatten informatie over nalaten: die zijn verder onderzocht.