6 interessante scripties voor de cultuursector

#Onderzoek
27 jul 2021

Jaarlijks ronden talloze studenten scripties en onderzoeken af op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In dit artikel vind je 6 scripties die relevant zijn voor het culturele werkveld die het afgelopen studiejaar zijn verschenen. 

Door de redactie

Fotografie

Pixabay

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.