6 interessante scripties voor de cultuursector

#Onderzoek
27 jul 2021

Jaarlijks ronden talloze studenten scripties en onderzoeken af op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In dit artikel vind je 6 scripties die relevant zijn voor het culturele werkveld die het afgelopen studiejaar zijn verschenen. 

Door de redactie

Fotografie

Pixabay

1. Interactie bij livestreamvoorstellingen

Als gevolg van de coronacrisis besloten veel instellingen hun voorstellingen, concerten en evenementen te livestreamen. Bianca Looijen deed onderzoek voor Concordia (podium voor film, theater en beeldende kunst in Enschede) over de manier waarop tijdens livestreams van voorstellingen interactie mogelijk was tussen publiek en artiest.

Looijen onderzocht wat de behoeften waren van zowel het publiek als de artiest en welke technologische middelen daarvoor het beste kunnen worden ingezet. Ook gaat het onderzoek in op wanneer deze technieken het meest tot hun recht komen. Een tipje van de sluier: aan het einde van een streaming-sessie, om de interactie en daarmee de beleving van zowel het publiek als de artiest zelf, te verbeteren.

Looijen schreef de scriptie ‘Interactie bij livestreamvoorstellingen’ in het kader van de HBO-bachelor Creative Media and Game Technologies aan Saxion in juni 2021. Lees hier de volledige scriptie.

2. Jongeren naar Nederlands Dans Theater

Puck van Oostrom onderzocht hoe het Nederlands Dans Theater jongeren (vanaf 10 jaar) kan motiveren om voorstellingen uit het reguliere aanbod te bezoeken. Het onderzoek richt zich op jongeren die nooit of slechts één keer een voorstelling van NDT hebben onderzocht.

De scriptie gaat in op welke overtuigingstechnieken gebruikt kunnen worden om jongeren over te halen naar het theater te gaan. Zo beveelt Van Oostrom onder andere aan dat NDT meer kan inzetten op het tonen van autoriteit door expertise van (bekende) dansers te gebruiken in de marketing.

Oostrom schreef de scriptie ‘Jongeren naar Nederlands Dans Theater’ in het kader van de HBO-bachelor communicatie aan de Hogeschool Leiden in augustus 2020. Lees hier de volledige scriptie.

3. T-rex Trix op zoek naar buitenlandse bezoekers

Dit onderzoek beschrijft hoe Naturalis Biodiversity Center een voorkeurspositie kan verkrijgen bij de buitenlandse museumbezoekers. Naturalis heeft als doelstelling om jaarlijks 425.000 bezoekers te halen, dat is met alleen binnenlandse bezoekers vaak niet haalbaar.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de dinosauriërs (voornamelijk T-rex Trix) en de kindvriendelijkheid van het museum een grote rol spelen bij de afweging van buitenlandse bezoekers om het museum tijdens hun vakantie in Nederland te bezoeken.

Kronenman schreef deze scriptie in het kader van de HBO-bachelor Communicatie aan de Hogeschool Leiden in augustus 2020. Lees hier Kronenmans volledige scriptie.

4. De affordances van de digitale omgeving

Het onderzoek van Diewertje Rusticus focust op het begrijpen van welke kansen en effecten een online omgeving hebben voor het aanbod van podiumkunsten op het publiek. Hiervoor onderzoekt Rusticus online gemeenschappen (in de zin van een overeenkomstig gevoel van samenzijn gebaseerd op emoties en interesses) en hoe culturele instellingen daar gebruik van kunnen maken bij het vinden van nieuw en bestaand publiek. Dit kan onder meer door beter om te gaan met drempels als ‘dit is niets voor mij’.

Rusticus voltooide dit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de master Arts, Culture & Media in juni 2021. Lees hier het volledige onderzoek.

5. Het museumstappenplan voor relatiemarketing

Hoe laat een museum intermediairs als B&B’s, hotels en campings in de omgeving meer klanten naar zich doorverwijzen? Joshua Boensma legt in een stappenplan, dat is opgesteld naar aanleiding van enquêtes onder de intermediairs, uit hoe Museum Haaksbergen een betere relatie met intermediairs kan opbouwen.

Boensma schreef deze scriptie in het kader van de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs aan de Hogeschool Saxion. Lees hier het hele onderzoek van Boensma.

6. Bereik nieuwe doelgroepen met publieksarcheologie

Hoe kan publieksarcheologie bijdragen aan het bereik van onbekende doelgroepen? Koen Lensing onderzocht voor Erfgoed Gelderland hoe archeologie kan bijdragen aan het bereik van groepen die normaliter niet snel met erfgoed en musea in contact komen. Dit gebeurt aan de hand van vier cases, waaruit onder andere naar voren komt dat archeologie kan helpen bij het eerste contact te leggen met een doelgroep en daarmee ook een maatschappelijke rol kan vervullen.

Lensing schreef deze scriptie voor de HBO-bachelor Archeologie aan de Hogeschool Saxion in april 2021. Lees hier de volledige scriptie.

Heb je ook een scriptie geschreven die relevant is voor de culturele sector? Laat het ons weten!