Communicatiestrategieën en tools voor een inhoudelijk gesprek

Gesprekken over cultuur op sociale media

Kunst heeft een maatschappelijke functie. Sociale media zijn een prachtige plek om gesprekken daarover te voeren. Maar wie zijn die gebruikers eigenlijk? En hoe kunnen zij je helpen het gesprek vorm te geven?

Door Antine Zijlstra

Antine Zijlstra is hoofdonderzoeker van ‘Ruimte voor Dialoog’ bij NHL Stenden Hogeschool. De dialoog over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen, was het achterliggende doel van dit onderzoeksproject.
Fotografie

Pexels

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.