Communicatiestrategieën en tools voor een inhoudelijk gesprek

Gesprekken over cultuur op sociale media

Kunst heeft een maatschappelijke functie. Sociale media zijn een prachtige plek om gesprekken daarover te voeren. Maar wie zijn die gebruikers eigenlijk? En hoe kunnen zij je helpen het gesprek vorm te geven?

Door Antine Zijlstra

Antine Zijlstra is hoofdonderzoeker van ‘Ruimte voor Dialoog’ bij NHL Stenden Hogeschool. De dialoog over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen, was het achterliggende doel van dit onderzoeksproject.
Fotografie

Pexels

In het onderzoeksproject Ruimte voor Dialoog ontwikkelde Antine Zijlstra samen met haar team communicatiestrategieën en tools die marketeers in de culturele sector helpen bij het inzetten van sociale media. Het doel is niet alleen publiek trekken, maar ook het versterken van de maatschappelijke impact van de kunstuiting zelf door een dialoog op gang te brengen. In deze blogpost legt Zijlstra uit hoe een netwerkanalyse jou daarbij kan helpen.