Budgetten versus bezuinigingen: hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de cultuursector?

8 sep 2015

Door de bezuinigingen van de overheid is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over het budget van culturele organisaties. Maar hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de cultuursector? Adviesbureau Berenschot deed in opdracht van de Boekmanstichting onderzoek naar de inkomsten in de Nederlandse kunst- en cultuursector. Het totaal bedraagt eind 2015 naar verwachting bijna 4,6 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met de inkomsten in 2013, maar minder dan in 2011 en 2009.

Door redactie

Fotografie

Flickr

Minder overheidsgeld grootste oorzaak minder inkomsten

De verklaring voor de daling van inkomsten ten opzichte van 2011 en 2009 ligt in de afname van overheidsgelden. Meer dan de helft van de inkomsten in de kunst- en cultuursector was de afgelopen tien jaar afkomstig van de overheid. Ook in 2015 was dit aandeel nog 58% van de totale inkomsten. Dat aandeel was in 2011 nog 63%.

Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro
Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro

Lange termijn toont kleine toename inkomsten cultuursector

In vergelijking tot tien jaar geleden zijn de inkomsten echter wel gestegen. De Nederlandse kunst- en cultuursector was toen goed voor 4,2 miljard euro tegenover 4,6 miljard euro in 2015. Ondanks de afnemende overheidssteun in de afgelopen vijf jaar is die anno 2015 nog altijd 50 miljoen euro meer dan in 2005.

Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro
Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro

Private gelden nieuw vangnet voor cultuursector

In zijn zoektocht naar andere geldschieters heeft de kunst- en cultuursector de afgelopen jaren steeds meer een beroep gedaan op het publiek en private bronnen. Zo zijn de inkomsten uit entreetarieven sinds 2005 flink gestegen en kwam 266 miljoen euro van de inkomsten uit 2013 uit de private sector. Daartoe behoren met name sponsoren en fondsen. Naar verwachting zal het aandeel private gelden in 2015 zo’n 6% van de totale inkomsten zijn.

Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro
Inkomsten Nederlandse cultuursector in 2015 bijna 4,6 miljard euro

Bron: Consultancy.nl