Geld in culturele organisaties

Budgetten versus bezuinigingen in de cultuursector?

#Development
8 sep 2015

Door de bezuinigingen van de overheid is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over het budget van culturele organisaties. Maar hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de cultuursector? 

Door de redactie

Fotografie

Flickr

Adviesbureau Berenschot deed in opdracht van de Boekmanstichting onderzoek naar de inkomsten in de Nederlandse kunst- en cultuursector. Het totaal bedraagt eind 2015 naar verwachting bijna 4,6 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met de inkomsten in 2013, maar minder dan in 2011 en 2009.

Minder overheidsgeld als grootste oorzaak voor minder inkomsten

De verklaring voor de daling van inkomsten ten opzichte van 2011 en 2009 ligt in de afname van overheidsgelden. Meer dan de helft van de inkomsten in de kunst- en cultuursector was de afgelopen tien jaar afkomstig van de overheid. Ook in 2015 was dit aandeel nog 58% van de totale inkomsten. Dat aandeel was in 2011 nog 63%.