Cultuur in Beeld 2014: maatschappelijke trends & uitgaven aan cultuur

18 dec 2014

Op 1 december vond de jaarlijkse cultuurconferentie Cultuur in Beeld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats. Circa 1.200 mensen kwamen samen in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Cultuurmarketing deed live verslag op Twitter en vat de dag nogmaals samen in een aantal artikelen. In dit artikel het verslag van de presentatie van de publicatie Cultuur in Beeld 2014.

Door redactie

Eerder publiceerden wij artikelen over het plenaire programma in de ochtend en de CultTalks van het Nationale Ballet en het Rijksmuseum. Aan het begin van de middag werd ook de publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepresenteerd: Cultuur in Beeld 2014. In deze publicatie worden de cijfers over de cultuursector in 2013 gepubliceerd.

Twee belangrijke maatschappelijke trends

De presentatie trapt af met enkele maatschappelijke trends. Als eerst: de vergrijzing. In 2013 is 17% van de bevolking 65 jaar en ouder, maar in 2060 is dit percentage gestegen naar 26%.

Een tweede ontwikkeling die wordt uitgelicht is de digitalisering. 95% van de bevolking heeft een internetaansluiting en 70% van de mensen heeft één of meerdere social media accounts. 73% van van de bevolking gebruikt het internet voor cultureel internetgebruik.

De actieve burger
Volgens de cijfers uit Cultuur in Beeld is de Nederlandse burger een cultuurliefhebber. Zo bezoekt 49% van de Nederlanders musea en heeft 84% één of meerdere voorstellingen bezocht.

Infographic Cultuur in Beeld 2014
Daarnaast is in 2012 9% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder lid van een vriendenvereniging in de culturele sector, doet 10% vrijwilligerswerk in de sector en is 21% donateur.

Financiën: Uitgaven aan cultuur

Dan is het tijd voor de financiële cijfers. In 2013 maken kunst- en cultuursubsidies 0,4% uit van de begroting van de Rijksoverheid en 3,4% van de gemeente. In de culturele basisinfrastructuur werden daarmee 84 instellingen gesubsidieerd. Ter vergelijking: voor 2013 waren dat er 172.

Infographic Cultuur in Beeld 2014
De verdeling van subsidies naar sector was als volgt: beeldende kunst (1%), festival (1%), ondersteunende instellingen (15%), podiumkunsten (34%) en musea (49%). De cultuurfondsen verdelen in totaal €37.500.000 over 142 instellingen.

Wat betreft de werkgelegenheid in de sector is het aantal banen gedaald in 2012 en het aantal zelfstandigen is gestegen. In totaal draagt de kunst- en cultuursector voor 2,2% bij aan het bruto binnenlands product (BBP).

Het aantal instituties en afgelegde bezoeken

Nederland heeft een rijk cultureel aanbod. Zo telt ons land in 2013 475 galeries en 27 rijksgesubsidieerde beeldende kunstinstellingen. De filmsector telt in totaal 175 bioscopen en filmtheaters.

In totaal zijn er in 2013 23.300.00 museumbezoeken afgelegd en waren er 16.081 uitvoeringen te zien in de podiumkunstensector die 4 miljoen bezoeken hebben opgeleverd. 53% van het aanbod in de podiumkunsten was ook buiten de standplaats van het gezelschap te bezoeken.

Te vroeg voor conclusies

De presentatie sluit af met een aantal voorzichtige conclusies. In totaal hebben 7% van de instellingen die werden gesteund door de rijksoverheid voor 2013 het bijltje erbij moeten neerleggen, dat komt neer op 30-35 instellingen. De meeste pijn is hierbij geleden bij de ondersteunende instellingen en de podiumkunsten.

De bezoekcijfers over 2013 lijken gunstig te stemmen, maar er wordt ook gezegd dat het te vroeg is om conclusies te trekken voor de komende jaren. Hoewel de publicatie optimistischer van toon is dan de voorgaande jaren, wordt 2013 vooral gezien als overgangsjaar.

Wil je zelf de publicatie inzien? Klik hier voor de pdf download.

Meer lezen over Cultuur in Beeld 2014? Lees hier het verslag over de plenaire bijeenkomst. Ben je lid van Cultuurmarketing? Lees dan ook over de CultTalk sessies van het Rijksmuseum en Nationale Opera & Ballet.