Trots op een decennium marketing in de cultuursector

Cultuurmarketing bestaat 10 jaar!

cultuurmarketing jubileum
#Loopbaan
13 nov 2018

Deze maand vieren we het tienjarig bestaan van Cultuurmarketing. Hoera! Wat op 8 november 2008 begon met een LinkedIn groep en een blog, is inmiddels uitgegroeid tot een levendige community met ruim 750 leden.

Portret_Hilde Smetsers_foto VD_250
Door Hilde Smetsers
Initiatiefnemer en directeur Cultuurmarketing
Fotografie

Alicia Fotografie

Voor velen die werkzaam zijn in de sector is marketing de afgelopen tien jaar meer gaan betekenen dan alleen de P van promotie. Veel culturele instellingen weten meer over het publiek dat ze (willen) bereiken en inzichten hierover worden vaker en diepgaander met collega’s gedeeld.

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen tien jaar mochten bijdragen aan de professionalisering van marketing in de kunst- en cultuursector. Dat was niet mogelijk zonder de honderden vakgenoten die bereid waren en zijn om de lessen die zij leren te delen met het veld: in de ruim 150 bijeenkomsten die we organiseerden, of aan de hele wereld via Cultuurmarketing.nl. Dat delen is niet vanzelfsprekend en maakt wat ons betreft Cultuurmarketing zo’n prachtige community. De hartstocht en de overtuiging dat iedereen kan, mag en soms zelfs moet genieten van theater, dans, beeldende kunst, muziek, erfgoed, film, literatuur etcetera is wat ons bindt.

Verandering is continu. Ook (of moeten we zeggen juist) op het gebied van marketingcommunicatie. Mediaconsumptie verandert, nieuwe technieken als Virtual Reality en Artificial Intelligence doen hun intrede en de AVG dwingt tot aandacht voor data die we bezitten. En herkenbaar: wat hebben Facebook en Google nu weer veranderd? Het is voor iedereen werkzaam in onze sector belangrijk om van deze ontwikkelingen te weten, en te bedenken wat ze betekenen voor publiek, de eigen organisatie en de sector als geheel. Laten we daarom de organisaties die vernieuwing omarmen toejuichen. En niet onderschatten welke waarde het heeft als zij hun successen of mislukkingen delen met collega’s in de culturele sector.

Nieuwe technologie is fantastisch. Het kan ons nieuwe inzichten geven over publiek, dat publiek op andere manieren betrekken of ons werk soms simpelweg makkelijker maken. Maar veel belangrijker is de eigenheid, autonomie en creativiteit van culturele organisaties. Die is terug te zien in de inhoud en gelukkig ook vaak in de marketing en communicatie.