Trots op een decennium marketing in de cultuursector

Cultuurmarketing bestaat 10 jaar!

cultuurmarketing jubileum
#Loopbaan
13 nov 2018

Deze maand vieren we het tienjarig bestaan van Cultuurmarketing. Hoera! Wat op 8 november 2008 begon met een LinkedIn groep en een blog, is inmiddels uitgegroeid tot een levendige community met ruim 750 leden.

Portret_Hilde Smetsers_foto VD_250
Door Hilde Smetsers
Initiatiefnemer en directeur Cultuurmarketing
Fotografie

Alicia Fotografie

Voor velen die werkzaam zijn in de sector is marketing de afgelopen tien jaar meer gaan betekenen dan alleen de P van promotie. Veel culturele instellingen weten meer over het publiek dat ze (willen) bereiken en inzichten hierover worden vaker en diepgaander met collega’s gedeeld.

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen tien jaar mochten bijdragen aan de professionalisering van marketing in de kunst- en cultuursector. Dat was niet mogelijk zonder de honderden vakgenoten die bereid waren en zijn om de lessen die zij leren te delen met het veld: in de ruim 150 bijeenkomsten die we organiseerden, of aan de hele wereld via Cultuurmarketing.nl. Dat delen is niet vanzelfsprekend en maakt wat ons betreft Cultuurmarketing zo’n prachtige community. De hartstocht en de overtuiging dat iedereen kan, mag en soms zelfs moet genieten van theater, dans, beeldende kunst, muziek, erfgoed, film, literatuur etcetera is wat ons bindt.

Verandering is continu. Ook (of moeten we zeggen juist) op het gebied van marketingcommunicatie. Mediaconsumptie verandert, nieuwe technieken als Virtual Reality en Artificial Intelligence doen hun intrede en de AVG dwingt tot aandacht voor data die we bezitten. En herkenbaar: wat hebben Facebook en Google nu weer veranderd? Het is voor iedereen werkzaam in onze sector belangrijk om van deze ontwikkelingen te weten, en te bedenken wat ze betekenen voor publiek, de eigen organisatie en de sector als geheel. Laten we daarom de organisaties die vernieuwing omarmen toejuichen. En niet onderschatten welke waarde het heeft als zij hun successen of mislukkingen delen met collega’s in de culturele sector.

Nieuwe technologie is fantastisch. Het kan ons nieuwe inzichten geven over publiek, dat publiek op andere manieren betrekken of ons werk soms simpelweg makkelijker maken. Maar veel belangrijker is de eigenheid, autonomie en creativiteit van culturele organisaties. Die is terug te zien in de inhoud en gelukkig ook vaak in de marketing en communicatie.

Het jaarlijkse onderzoek van Cultuurmarketing laat zien dat de muren tussen marketingcommunicatie en andere afdelingen zoals programmering, collectie en educatie afbrokkelen. De dialoog die daarmee ontstaat irriteert ongetwijfeld bij tijd en wijle, maar is ongelooflijk waardevol. Op het snijvlak van inhoud en marketing ontstaan de mooiste dingen. En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een zo mooi mogelijke publiekservaring voor iedereen. Daarover gesproken, we mogen er trots op zijn dat het streven naar diversiteit verschuift naar investeren in diversiteit. Want kunst en cultuur is van en voor iedereen, ongeacht sociale klasse, leeftijd of afkomst. Het is lovenswaardig dat organisaties zelf ook inclusiever worden. En wat ons betreft mag er nog wel wat harder op die muren en plafonds worden geklopt.

Het komende jaar vieren we tien jaar Cultuurmarketing. Het hoogtepunt daarvan is de volgende editie van de Cultuurmarketing Awards die plaatsvindt op 27 juni 2019. Met de Awards stimuleren en belonen we effectieve, inspirerende en innovatieve strategieën en campagnes. En laten we aan alle organisaties, cultureel, non-profit en commercieel, zien hoe ongelooflijk krachtig en creatief de kunst- en cultuursector is. Een boodschap die we de komende jaren krachtig van de daken gaan schreeuwen.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

Het is een grote eer om al een decennium in deze sector te mogen werken. Samen met jullie: professionals die met hart en ziel voor de sector werken. Bedankt dat je je inzet om zoveel mogelijk mensen te bereiken met kunst en cultuur. Bedankt dat je kennis brengt en haalt. Bedankt dat je ons het vertrouwen geeft. Op naar de volgende tien jaar!

Interessant voor anderen?