Een onderzoeksrapport van Kunstenpunt

Draagvlak voor kunst in de Vlaamse samenleving

In maart 2024 presenteerde Kunstenpunt een onderzoeksrapport dat de rol van de kunsten in de Vlaamse samenleving belicht. Ook voor marketeers, in België en Nederland, kan deze informatie van belang zijn voor het bereiken van grotere en meer diverse doelgroepen.

Door Hannah Dupré
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Pexels

In het najaar van 2023 voerde Kunstenpunt, een steunpunt van de Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van de kunsten, in samenwerking met Indiville en BPact, een grootschalig onderzoek uit onder 3000 Vlamingen om inzicht te krijgen in hun visie over kunst en de rol ervan in de samenleving. Dit onderzoek leverde veel informatie op over hoe kunst wordt gezien, wie er deelneemt aan kunstactiviteiten en wat de barrières en drijfveren zijn voor deelname.

Kunst heeft een groot maatschappelijk draagvlak

Tijdens het onderzoek gaf een derde van de respondenten aan weinig affiniteit met kunst te hebben. Een derde van deze groep neemt zelden of nooit deel aan kunstactiviteiten en beschouwt kunst niet als belangrijk in hun leven. Toch blijkt ook dat bijna de helft van de Vlamingen maandelijks of vaker aan kunst deelneemt. “Er is [dus] een groot maatschappelijk draagvlak voor kunst. Mensen die kunst niet belangrijk vinden en er nooit aan participeren zijn in de minderheid.”

Slechts 9% beschouwt kunst als “enkel voor een bepaald groepje.” De meesten getuigen hierbij voornamelijk van een gevoel van elitarisme. Ook vindt bijna de helft van de respondenten kunst belangrijk zonder dat zij regelmatig deelnemen. “We noemen deze groep het zwevend publiek.” De grootte van deze groep zou kunnen wijzen op een groot potentieel voor publieksuitbreiding en de noodzaak om diverse doelgroepen te betrekken.