Van mogelijkheid naar noodzakelijkheid

Duurzaamheid in de cultuursector

#Onderzoek
8 nov 2021

Hoe kun je als organisatie verduurzaming ter hand nemen? Of je een grote of kleinere culturele instelling bent, een rijks- of privaat cultuurfonds of beleidsmaker: het is van belang om de volle breedte van duurzaamheid te begrijpen om vervolgens de juiste stappen te zetten naar een duurzamere organisatie.

Door Jan Willem van Bokhorst
medeoprichter van Bureau 8080
Dit artikel verscheen eerder in Boekman 127: Cultuur en duurzaamheid. Boekman is hét tijdschrift over trends in kunst en cultuur en informeert thematisch over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek.

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.