Freelance talk: op weg naar richtlijntarieven

Groepje mensen in intieme setting
Online talk
17 april 2023

In dit online event wordt een update gegeven van de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ die werkt aan het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing- en communicatiewerkzaamheden.      

Startdatum: 17 april 2023 (15:30 - 17:00)
Locatie: online via Zoom
Deelnametarief
€ 0,00

In oktober 2022 is de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ van start gegaan. De ketentafels zijn onderdeel van het programma fairPACCT dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW. Het doel van fairPACCT is om de Fair Practice Code te vertalen naar concrete hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Op initiatief van Cultuurmarketing en Platform ACCT werkt een groep van 12 zzp’ers en opdrachtgevers aan het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing en communicatiewerkzaamheden.

In deze freelance talk geven Noud van de Rhee van Platform ACCT, deelnemers van de ketentafel Saskia de Ruiter en Matthijs Nieuwburg en Hilde Smetsers van Cultuurmarketing een update over de ketentafel. Je hoort van de deelnemers aan de ketentafel welk proces er tot nu toe is doorlopen en hoe er toegewerkt wordt naar richtlijntarieven. Hier kun je alvast een korte update lezen over de ketentafel.

Ook worden er twee onderzoeken toegelicht die in opdracht van de ketentafel zijn uitgevoerd: een onderzoek naar cao’s in de cultuursector die zzp tarieven bevatten en de omgang van fondsen en subsidieverstrekkers met marketing- en communicatiekosten in projectaanvragen.

Het doel van deze bijeenkomst is om de voortgang en resultaten van de ketentafel te delen en input op te halen die gebruikt kan worden in het proces van het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing- en communicatiewerkzaamheden.

Aanmelden

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 april 2023 van 15:30 – 17:00 via Zoom. Deelname is gratis en toegankelijk voor iedereen.

meld je aan