Van eenmalige donatie tot vriendenclub

5 vormen van donaties aan cultuur

#Development
6 mei 2015

Om eigen inkomsten te vergroten zijn particuliere fondsenwerving en sponsorwerving sinds de bezuinigingen weer sterk in opmars. Een gift kan klein of groot zijn, eenmalig of structureel, en de gever kan er iets voor terug krijgen, of juist helemaal niet. In dit artikel een overzicht van vijf manieren van doneren.

Door Patricia Liplijn
werkzaam bij Cultuurmarketing
Fotografie

Flickr / Flickr / Facebook / Flickr / Flickr / Flickr

1. De eenmalige donatie

De meest voor de hand liggende manier van doneren is de eenmalige donatie. Zowel bedrijven als particulieren kunnen in de regel een donatie geven aan een culturele instelling. Een wijze waarop dit gemakkelijker gemaakt kan worden is het oprichten van een eigen fonds, waaraan bijdragen geleverd kunnen worden. Zo heeft het Noord Nederlands Orkest het Instrumentenfonds, dat wordt gebruikt om nieuwe instrumenten aan te schaffen. Donateurs die meer dan €50 per jaar schenken worden uitgenodigd voor een speciaal concert.

Bij zakelijke donaties is er vaak sprake van sponsoring, waarbij de donateur een tegenprestatie kan verwachten, zoals het plaatsen van een logo op communicatiemiddelen.