Interview Cécile Brvar: Hoofd Marketing, Communicatie en Evenementen Muiderslot

Cultuur moet een afspiegeling worden van de samenleving

#Loopbaan
10 jul 2017

We gaan in op Cécile Brvar's terugkeer in de culturele sector, haar verantwoordelijkheden bij het Muiderslot, haar inzichten in het veranderende culturele landschap en de rol van kunst in de hedendaagse samenleving.

Door redactie

Fotografie

Julien Garot (Pexels)

 

Cécile Brvar is sinds april 2017 het nieuwe Hoofd Marketing, Communicatie en Evenementen bij het Rijksmuseum Muiderslot in Muiden. Zij begon haar carrière bij het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Echter, na tien jaar besloot zij dat het tijd was voor iets anders en ging aan de slag als communicatie en marketing adviseur buiten de culturele sector. “Ons vak leent zich hier uitstekend voor: met kennis van marketing en communicatie kan je op heel veel verschillende plekken waarde toevoegen”, aldus Brvar. Nu is ze terug. “Ik ben erg blij dat in deze functie mijn culturele hart ook weer beroepsmatig klopt.”

Cécile Brvar is geboren en opgegroeid in de buurt van Groningen, maar heeft haar roots in Zuid-Limburg en Slovenië. Na haar studie Algemene Letteren in Utrecht ging ze aan de slag als medewerker Marketing en Communicatie bij Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar ze na enkele jaren hoofd van de afdeling werd. Na tien jaar begon het te kriebelen en besloot Brvar buiten de haar bekende sector te kijken. Zo werkte ze bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, bij Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg en bij Locus, een publiek-privaat netwerk voor duurzaam inclusief ondernemen. Na een interim opdracht bij VSBfonds in 2016, zocht Brvar een structurele klus om haar tanden in te zetten. De vacature bij het Muiderslot kwam voorbij en ze solliciteerde. Al in haar jonge jaren ontwikkelde ze een liefde voor taal, geschiedenis en kunstgeschiedenis: “deze interesses komen allemaal samen in mijn baan op dit middeleeuwse kasteel”.

Wat was je grootste motivatie om bij Het Muiderslot aan de slag te gaan?

Je kunt het heden niet begrijpen, als je het verleden niet kent. Dat was mijn grootste motivatie om bij het Muiderslot aan de slag te gaan. Wij streven ernaar om bezoekers het rijke verleden van het kasteel te laten beleven en om het Muiderslot relevant te maken voor huidige en toekomstige generaties. Op deze prachtige plek zijn ruim zeven eeuwen geschiedenis zichtbaar en tastbaar. Er is hier zoveel gebeurd dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van ons land: het is belangrijk om dat in stand te houden en de verhalen door te geven.

Durf over grenzen te kijken, Cécile Brvar bij het Rijksmuseum Muiderslot

Na 10 jaar heb je nu weer een baan in de culturele sector. Vind je dat er veel veranderd is in de afgelopen jaren?

Het Muiderslot is een heel ander museum dan waar ik tien jaar geleden begonnen ben. Bij Museum Catharijneconvent moest ik vaak uitleggen wat er te zien was en wat wij deden, dat is bij het Muiderslot niet zo. Het kasteel spreekt tot de verbeelding en iedereen heeft er een voorstelling bij, zelfs als je er  nog nooit geweest bent. In dat opzicht is mijn functie ook anders. Tien jaar geleden hield ik me voornamelijk bezig met het op de kaart zetten van het museum, het Muiderslot staat al veel steviger op de kaart, het is een sterk merk.

Het valt me op dat er een verandering heeft plaatsgevonden wat betreft samenwerken in de culturele sector. Ik merk dat er nu veel meer en gemakkelijker wordt samengewerkt. Dat juich ik enorm toe, de sector is naar mijn mening veel te lang naar binnen gericht geweest. Nu worden de schotten tussen verschillende disciplines en sectoren afgebroken. Onder invloed van bezuinigingen is de noodzaak om over grenzen heen te kijken en krachten te bundelen groter geworden. Dat leidt tot mooie resultaten.

Waar ga jij je als hoofd Hoofd Marketing, Communicatie en Evenementen vooral mee bezig houden?

Ik ga mij bezighouden met het brede spectrum van online en offline marketing en communicatie. Denk bijvoorbeeld aan onze website, online campagnes en de inzet van social media. Nu promoten we al onze activiteiten en evenementen, maar het kan planmatiger. Ook hoop ik dat we online meer mooie verhalen kunnen gaan vertellen over de geschiedenis van het gebouw en de collectie. Bijvoorbeeld aan de hand van thema’s of objecten.

Durf over grenzen te kijken, Cécile Brvar bij het Rijksmuseum MuiderslotVerder houd ik me bezig met persvoorlichting, draag ik bij aan fondsenwerving en het organiseren van culturele evenementen die een link hebben met het slot en zijn vroegere bewoners. Het Muiderslot is een levendige plek waar voor iedereen iets te beleven is. Rondleidingen, speurtochten, tentoonstellingen en in het seizoen is er dagelijks een valkenier aanwezig die vertelt over de valkenjacht van vroeger. Ook zijn er prachtige tuinen rondom het kasteel en vinden er in het slot regelmatig concerten en theatervoorstellingen plaats in één van de oudste theaterzalen van Nederland. Op deze manier koppelen we het verleden aan het heden. Om dit alles te realiseren, heb ik gelukkig een goed team dat mij ondersteunt. Mijn collega’s werken al lang in het kasteel, weten veel en bruisen van de energie.

Waar zie jij de kansen voor het Muiderslot?
Wat hoop je te bereiken?

Naast het uitbouwen van de online omgeving van het museum, zie ik kansen op het gebied van samenwerking en fondsenwerving. Het is voor cultureel ondernemers steeds belangrijker om je eigen broek op te houden. Fondsenwerving en sponsoring spelen daarbij een belangrijke rol. Dat zijn trajecten die veel tijd en aandacht vergen en die gestoeld zijn op het opbouwen van relaties en vertrouwen. Je moet je onderscheiden van anderen: wat maakt ons museum uniek? Voordat ik begon, zijn er mooie plannen gemaakt voor een herinrichting van het Muiderslot. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2006, het is dus wel weer eens tijd voor een opfrisbeurt. We ontwikkelen ‘Het verhaal van Holland’, waarin we vertellen over de Hollandse graven, adel en macht in middeleeuws Europa. Door regelmatig te vernieuwen bied je de bezoekers weer een nieuwe ervaring.

Ook op het gebied van samenwerken liggen er nog kansen. Zo is het Muiderslot actief in de stichting Topkastelen, een samenwerkingsverband van 12 Nederlandse en 3 Vlaamse kastelen die van elkaar leren, elkaar versterken en gezamenlijke marketingcommunicatiecampagnes voeren. Rond bepaalde thema’s en onderwerpen kunnen we ook samenwerkingen buiten de culturele sector aangaan. Zo komt er volgend jaar een tentoonstelling rond het thema ‘sterke vrouwen’. Hiervoor onderzoeken we samenwerkingen met bijvoorbeeld vrouwenorganisaties en hedendaagse modeontwerpers. Ik hoop dat dit soort acties, die buiten de geijkte paden gaan, succesvol worden.

Welke (marketing)trends en/of ontwikkelingen vind je momenteel het meest belangrijk voor de cultuursector?

Kunst en cultuur hebben een verbindend vermogen en dat biedt zeker kansen voor de sector. In de huidige maatschappij, waarin polarisatie normaal lijkt, zijn kunst en cultuur bij uitstek geschikt om mensen samen te brengen. Het is goed om daar aandacht aan te besteden. Daarnaast vind ik het persoonlijk belangrijk dat de culturele sector meer een afspiegeling wordt van onze huidige samenleving: we moeten mensen met een andere culturele achtergrond meer en beter betrekken op alle niveaus.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

Waar haal jij je inspiratie op het gebied van marketing en communicatie vandaan?

Natuurlijk haal ik inspiratie uit het bezoeken van andere musea in binnen- en buitenland. Zo zijn er in Duitsland veel mooie musea te vinden. Of de Engelse landhuizen en kastelen. Het is inspirerend om te zien hoe de marketingafdelingen het daar doen. Daarnaast vind ik regelmatig bijscholen belangrijk en houd ik mijn vakkennis op peil door het lezen van (online) vakbladen, het bezoeken van studiedagen, congressen en workshops. Het meeste inspiratie krijg ik misschien nog wel van het sparren met vakgenoten. Daarbij kijk ik ook naar de marketing van commerciële jongens als Cool Blue, Zalando en PicNic. De manier waarop ze hun klanten benaderen vind ik interessant en ik kijk graag of ik daar wat van kan leren.  Buiten je eigen sector vind je soms de mooiste ideeën.

Heb je nog advies voor andere cultuurmarketeers?

Buiten je eigen sector vind je soms de mooiste ideeën. Mijn advies is om vooral over grenzen te kijken. Over de grenzen van je eigen sector, vakgebied, land en over de grenzen van non-profit en profit. We kunnen wederzijds veel van elkaar leren, als je er maar voor open staat. Ik kan ook iedereen aanraden om een tijd in een andere sector te gaan werken. De nieuwe ervaringen en vaardigheden die je daar opdoet zijn een verrijking, zowel voor je vakkennis als op persoonlijk vlak. Ons vak leent zich hier uitstekend voor, met kennis van marketing en communicatie kun je op heel veel verschillende plekken waarde toevoegen. Benut die kans!

Interessant voor anderen?