Kunst is meer dan een avond Netflix

Focus op impact in plaats van bezoekersaantallen

#Onderzoek
10 dec 2019

Met de publicatie ‘Raak of vermaak?’ brengt cultuuradviseur Johan Idema ‘impact’ onder de aandacht van de culturele sector.

Door de redactie

Fotografie

De Jong

Uit de onderzoeken die Idema raadpleegde voor zijn publicatie: Raak of Vermaak blijkt dat bezoekers van een museum of theater niet vanzelfsprekend een waardevolle ervaring beleven bij een kunstwerk of een voorstelling. Voor een meerderheid is het een leuke middag of avond uit en daar blijft het bij. Met de publicatie en campagne ‘Raak of vermaak?’ wil cultuuradviseur Johan Idema hier verandering in brengen. Het doel is bewustwording: “Organisaties denken dat het klaar is na het klappen en de recensies, maar je moet kijken naar wat er achterblijft,” aldus Idema.

De betekenis van impact

Ook al draait het raken van publiek om het maken van impact, Idema gebruikt het woord in het boek bewust niet. “Impact is een containerbegrip geworden. Zelf gebruik ik liever het woord overdracht. Overdracht draait namelijk om twee vragen: ‘Ben je geraakt?’ en ‘Ben je tot denken aangezet?’ De eerste is op emotioneel niveau en de tweede is op intellectueel niveau. Waar we dus achter zouden moeten komen, is of datgene wat iemand heeft gezien, indruk heeft achtergelaten.”

Culturele instellingen zien zich genoodzaakt om op bezoekersaantallen te focussen als het gaat om impact, aldus Idema. “Financiers vinden bezoekersaantallen belangrijk en musea en theaters gaan daarin mee. Ik vind het goed dat er meer aandacht is gekomen voor aantallen, maar het is te eenzijdig geworden en doorgeschoten.” Idema pleit ervoor om als culturele organisatie op andere, inhoudelijke manieren je impact te meten.