Klantinzicht voor CRM: zie onderzoek als contactmoment.

Haal meer uit publieksonderzoek

#Data
27 jun 2017

Datasets in de culturele sector zijn lang niet altijd toereikend om je klant te leren kennen. Publieksonderzoek is daarom vaak een onderdeel van een CRM-strategie. Waar kun je op letten?

Door Sara Oomen
Marketingonderzoeker
Sara Oomen is zelfstandig onderzoeker op het gebied van marketingstrategie en data-analyse in de culturele sector.

Het is niet altijd makkelijk om je klant te leren kennen. Zeker niet als je je tickets vooral anoniem verkoopt, zoals musea, festivals en filmtheaters vaak doen. Als data-analist in de culturele sector krijg ik de data niet altijd ‘in de schoot’ geworpen. Ik houd me dan ook bezig met het (adviseren over) verzamelen en ontsluiten van data. Als de bestaande databronnen niet voldoen, komt het aan op actieve dataverzameling door bijvoorbeeld vragen te stellen.