"Schrijf voor je doelgroep."

7 tips voor aantrekkelijke webteksten

Een goed geformuleerde en sterk geschreven online tekst is ongelooflijk belangrijk voor een goede website. Dit zijn een zevental tips om aantrekkelijk te schrijven. 

Afbeelding Anne van Melick
Door Anne van Melick

Fotografie

Pixabay / Flickr / Flickr / Flickr / Flickr / Flickr / Flickr

Aantrekkelijke webteksten zijn essentieel, niet alleen om je lezer te (blijven) boeien en uiteindelijk zover te krijgen om tot conversie over te gaan, maar ook om zo vindbaar mogelijk te zijn in zoekmachines als Google. Wat ‘aantrekkelijk’ is, wordt online – uiteraard – anders gedefinieerd dan offline. Een zevental, zowel visuele als inhoudelijke, tips:

1. Alinea’s breken de tekst

Lange lappen tekst zorgen voor leesvermoeidheid bij beeldschermlezers. Tel hierbij op dat webgebruikers kriskras door een website heen gaan, waardoor elke pagina met tekst op zichzelf staat. De ‘vaste’ volgorde die bij het lezen van papier vaak geldt, gaat bij beeldschermlezen compleet overboord.

Zorg dus dat niet alleen elke tekst op zichzelf staat – met een begin, midden en eind – maar dat ook elke alinea op zichzelf gelezen zou kunnen worden. Maak de alinea niet de lang en wees to-the-point! Vaak volstaat het al om in de eerste zin het onderwerp van de alinea te vermelden, te vervolgen met een paar zinnen met uitleg, en om in een laatste zin te concluderen, of een brug te slaan naar de volgende alinea.

Heb je een tekst met veel dialoog? Maak dan van elk citaat dat langer is dan één zin een nieuwe alinea. Deze korte alinea’s zorgen voor afwisseling en rust bij het lezen.

2. Gebruik koppen en tussenkoppen

Beeldschermlezers willen snel informatie inwinnen, en lezen een webpagina ‘verticaal’. Ze scannen een pagina van boven naar beneden op koppen en illustraties, en als de informatie die ze zoeken niet in een of twee oogopslagen te vinden is, klikken ze weg. Koppen en tussenkoppen vormen bij elkaar een beknopte samenvatting van je tekst.

Pagina’s met veel tekst kunnen op het eerste gezicht overkomen als een ‘woordenbrij’, en het gebruik van koppen en tussenkoppen kan dit opbreken. Vooral bij zeer informatiedichte tekst is het goed om tussenkoppen te plaatsen. Zo bied je de lezer een pauze om de vorige alinea te verwerken.

3. Wissel lange en korte zinnen af

Zoals al gezegd: lange stukken tekst kunnen vermoeiend zijn om te lezen. Dit geldt ook voor te lange zinnen. Een tekst waarbij lange en korte zinnen elkaar afwisselen is aantrekkelijker om te lezen dan een tekst met lange zinnen en bijzinnen, en de lezer wordt gestimuleerd om verder te lezen.

Bij alle zinnen die je formuleert in een online tekst, lang of kort, is het van belang om zo beknopt mogelijk te schrijven. Draai niet heen om wat je wil zeggen, en probeer op een zo eigen mogelijke manier jouw verhaal te vertellen.

4. Beeld hoort erbij

Bij beeldlezen hoort beeld! Visuele ondersteuning is bij een online tekst essentieel, ten eerste omdat het zorgt voor een aantrekkelijke opmaak van je pagina. Ten tweede maakt beeld onderdeel uit van de eerste ‘scan’ die de online lezer doet zodra hij op een webpagina belandt, en geeft het hem een idee waar de tekst over gaat. Foto’s, video’s, grafieken en tabellen breken en illustreren de tekst.

Toch moet je je website niet alleen maar volstoppen met plaatjes en video’s, omdat een goede vindbaarheid in zoekmachines afhangt van tekst. Google stelt haar zoekresultaten samen door te zoeken in teksten, en in alt-teksten die je aan afbeeldingen kunt hangen. Heb je bijvoorbeeld een mooie infographic die goed weergeeft waar jouw organisatie mee bezig is? Plaats deze dan met een begeleidende tekst, voeg een alt-tekst aan de afbeelding toe, en het liefst ook nog een onderschrift. Op deze manier zal Google de infographic vinden, en meenemen in de beoordeling.

Zorg daarbij dat het illustratiemateriaal een aanvulling is op de tekst. Laat het verduidelijken wat je in de tekst uitlegt of uiteen zet, zodat de lezer een zo compleet mogelijk beeld heeft van je organisatie en de projecten die je organiseert. Daarnaast kan beeldmateriaal ook zorgen voor een verlichting van de toon van de tekst, of de aandacht trekken van je publiek.

Afbeelding One Way

5. Doseer en verdeel de informatie

Bedenk van tevoren goed wat je in je tekst wil overbrengen, en hoeveel ruimte je hiervoor hebt. Hou daarbij voor ogen dat de meeste lezers vooral het bovenste deel van de pagina lezen. Dit is gebleken uit onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau
op het gebied van  interface- en gebruikerservaring, de Nielsen Norman Group, die het zogenaamde ‘F-patroon’ in oogbewegingen ontdekte. Lees meer hierover in ons eerdere artikel ‘Komt jouw boodschap over? Zo leest de online lezer’.

Uit dit onderzoek vloeit het advies voort om niet teveel tekst te gebruiken, en om de belangrijkste informatie in de eerste twee paragrafen te zetten. Daarmee maak je de kans het grootst dat de lezer vindt wat hij zoekt, en, in het beste geval: doorleest en -klikt. Als je veel informatie kwijt wil op een pagina, zou je er dan ook voor kunnen kiezen om het te verdelen over twee pagina’s.

6. Lezers houden van lijstjes

Opsommingen en overzichten in lijstjes werken erg goed in webteksten. Het breekt, net als tussenkoppen, witregels en illustraties, de hoeveelheid tekst. Met een puntsgewijs weergegeven lijstje kun je je boodschap vaak kort en overzichtelijk overbrengen.

Toch geldt hiervoor ook, dat een te lang lijstje weer rommelig kan worden. Zorg dat de lezer het lijstje in een blik op de pagina gezien kan hebben, en erdoor geprikkeld wordt om verder te lezen.

7. Schrijf voor je doelgroep

Heb tijdens het schrijven van je online teksten goed voor ogen wie de teksten gaan lezen. Onderschat je lezerspubliek niet, en wees ook niet te ‘uitleggerig’. Zorg er daarnaast wel voor dat de lezer bij jou terecht kan voor alle informatie die hij zou willen hebben over jouw organisatie, zonder al teveel zoekwerk.

 

Afbeelding Doelgroepen

Heb je verschillende doelgroepen? Je kunt dan in je tekst doorverwijzen naar andere delen van je site. Organiseer je bijvoorbeeld een evenement voor zowel zakelijke als niet-zakelijke klanten? Hanteer op de informatiepagina van dit evenement een algemene introductietekst en verwijs vervolgens door naar aparte sub-kopjes of pagina’s voor de verschillende doelgroepen, waarbij je iedere doelgroep apart kunt aanspreken.

Interessant voor anderen?