Een samenvatting van het onderzoek van Roos Ticheler

De geefrelatie tussen kunstenaar en mecenas

De geefrelatie tussen beeldende kunstenaars en mecenassen is sinds de overheidsbezuinigingen in de kunst- en cultuursector veelbesproken. Wat zijn de beweegredenen achter deze relatie en wat is de impact op de productie en distributie van kunstwerken?

Door Roos Ticheler

Fotografie

Flickr / Flickr / Flickr / Flickr

Voor haar opleiding Kunstbeleid & Mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht Roos Ticheler de relatie tussen mecenas en kunstenaar en gaf ze antwoord op de vraag: wat zijn de succesfactoren en bedreigingen in de geefrelatie tussen kunstenaars en mecenassen, bekeken vanuit het perspectief van beide partijen?

Ze trachtte antwoorden op deze vragen te vinden aan de hand van wetenschappelijke literatuur en interviews met beeldend kunstenaars en hun mecenas(sen) in de provincie Gelderland. Dit onderzoek voegt kennis over het perspectief van de kunstenaar toe aan discussies over particuliere fondsenwerving in Nederland.

De geefrelatie tussen kunstenaar en mecenas

De bezuinigingen in de kunst- en cultuursector hebben de afgelopen jaren verschuivingen tot stand gebracht. Dit is te zien in ons idee over wie er verantwoordelijk is voor het welvaren van de kunsten in ons land, zowel in artistieke als financiële zin. Er is een beweging in gang gezet, waarbij de overheid steeds meer ruimte geeft aan de particuliere ondersteuning van kunst en cultuur.

De mecenas die een kunstenaar ondersteunt in diens kunstenaarschap is één van deze vormen van particuliere ondersteuning. Wat maakt zo’n mecenaats- c.q. ondersteuningsrelatie tot een succes of een mislukking? Natuurlijk moet de mecenas houden van de kunstwerken van de kunstenaar die hij of zij ondersteunt. Het is echter eveneens van belang dat de wensen en verwachtingen van beide partijen op één lijn liggen.