Deze afstudeeronderzoeken zijn interessant voor cultuurprofessionals

11 culturele scripties

#Onderzoek
10 aug 2020

Elk studiejaar worden er talloze scripties en onderzoeken in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector afgerond. De redactie van Cultuurmarketing dook in de diverse scriptiedatabases en zet een selectie van elf interessante scripties op een rij.

Door de redactie

Fotografie

Pexels

1. Welke geefmotieven hebben jonge filantropen?

In deze masterscriptie richt Roos Naves zich op de jonge generatie mecenassen, die zich door een donatie aan een instituut verbinden. Waarom sluiten jonge professionals zich aan bij een club? Op wiens initiatief gebeurt dit? Welke motieven en belangen hebben zij bij hun donatie? Welke motieven heeft Nationale Opera & Ballet bij het aantrekken van jonge mecenassen?

Roos Naves schreef ‘Geefmotieven van de jonge mecenas bij Nationale Opera & Ballet’ om de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit af te ronden. Meer weten? Lees hier de volledige scriptie.

2. Hoe heeft digitalisering de muziekindustrie beïnvloed?

Hanna Claudia Ospina onderzocht de impact die digitalisering en dan met name het delen van bestanden en het gebruik van streamingdiensten, heeft gehad op de live muziekindustrie. In het onderzoek neemt zij Britse bands als Coldplay en Oasis onder de loep, evenals Glastonbury. Uit de analyse blijkt dat er verbeteringen zijn aangebracht, voornamelijk in termen van publieke betrokkenheid, lichtshows en de algemene beleving. 

Hanna Claudia Ospina schreef ‘The Power of Digitalisation in the Music and Live Performance Industry’ om haar master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit af te ronden. Meer weten? Lees hier de volledige scriptie.

3. Op welke manieren maken musea gebruik van Instagram?

Tegenwoordig streeft vrijwel elk museum in Europa en de Verenigde Staten ernaar zichzelf te profileren als een democratische instelling. In dit onderzoek richt Greta Bosello zich in het bijzonder op de manieren waarop musea Instagram benutten om hun democratische ambities te vervullen. 

Greta Bosello schreef ‘#ArtToThePeople? Instagram, Art Museums and Democratising Practices’ in het kader van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Meer weten? Lees hier de volledige scriptie.

4. Wat is het narratief van banken bij hun kunstbeleid?

In dit onderzoek worden alle afgedrukte en openbaar toegankelijk teksten van Rabobank, ING en ABN Amro over hun kunstbeleid geanalyseerd en in kaart gebracht. Wat communiceren banken over zichzelf en kunst, met betrekking tot het eigen bedrijf, maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun identiteitsconstructie? 

Gloria Sundermann schreef ‘“For the art we have selected also expresses something about us” – Het narratief van banken bij hun kunstbeleid aan de hand van Rabobank, ING en ABN AMRO’ om de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit af te ronden. Meer weten? Lees hier de volledige scriptie. 

5. Wat doen wetenschapsmusea om een ​​inclusief publiek te bereiken?

Lisa van den Bosch analyseerde openbaar toegankelijk documenten van zeven wetenschapsmusea en interviewde hun vertegenwoordigers en de projectleider Diversiteit en Inclusiviteit van de brancheorganisatie van wetenschapsmusea in Nederland. Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van de groepen die  Nederlandse wetenschapsmusea bezoeken en wordt er geïmpliceerd dat de musea nog geen definitie van inclusie hebben. 

Lisa van den Bosch schreef ‘Inclusivity in Dutch Science Museums’ in het kader van de master Science Education and Communication aan de Universiteit Utrecht. Lees hier de volledige scriptie.

6. Hoe ziet het popmuziekbeleid in Nederland eruit?

Jeroen Bakker geeft in dit onderzoek een beschrijving van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het Nederlandse overheidsbeleid rondom popmuziek. Hij belicht dit vanuit een internationaal perspectief. Via literatuuronderzoek wordt een beeld geschetst van de constant veranderende positie van popmuziek in het Nederlandse cultuurbestel. 

Jeroen Bakker schreef ‘Popmuziekbeleid in Nederland; Een reflectie op het Nederlandse overheidsbeleid vanuit internationaal perspectief’ om de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.

7. Hoe beïnvloedt het spelen van een sociaal digitaal spel de museumervaring?

Musea focussen zich meer op de bezoekers en werken aan meer interactieve bezoekerservaringen. Games bieden museumbezoekers de mogelijkheid om te communiceren met tentoonstellingen, en sociale interactie binnen een museumbezoek zal de betrokkenheid ten goede komen. In dit onderzoek neemt Gokie Wiegers het digitale sociale spel Polderspel in Rijksmuseum Boerhaave Leiden onder de loep. 

Gokie Wiegers schreef ‘The Influence of Digital Social Games on the Visitor Experience in Museums’ om de master Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.

8. Wat is de positie van community art in het Nederlandse culturele veld?

Maatschappelijk engagement is de afgelopen jaren een aanwezige trend in kunst en cultuur. Toch wordt community art, een kunstvorm die wordt gekenmerkt door de combinatie van artistieke en sociale aspecten, afgewezen door de ‘hoge cultuur’, zegt Safirah Dijkstra. In dit onderzoek wordt gezocht naar waar deze afwijzing vandaan komt. Hiervoor heeft Dijkstra de discursieve framing* en de institutionele positionering van community art in kaart gebracht. 

Safirah Dijkstra schreef ‘Van de schouwburg naar de wijk: Een onderzoek naar de positie van community art in het Nederlandse culturele veld aan de hand van de case studies Kijk maar uit, ik kom van Zuid en WijkSafari AZC’ om de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.

* Een discursieve frame is het kader van standpunten waar vanuit een organisatie opereert. 

9. Hoe faciliteren musea een relatie tussen kunstvoorwerpen en hun publiek?

Tegenwoordig worden museumbezoekers beschouwd als actieve producenten die bijdragen aan programma’s en activiteiten van musea. Deze ontwikkeling wordt gedefinieerd als het participatieve museum. Voor dit onderzoek zijn twee Nederlandse particuliere kunstmusea geselecteerd en is onderzocht in hoeverre Lisser Art Museum (LAM) en Museum No Hero inspelen op de behoefte aan bezoekers-gerichte ervaringen.

Pienk de Gaay Fortman schreef ‘The Future of Museums: Visitors Become Users. How Dutch Private Art Museums Engage their Audiences’ om de master Arts & Society aan de Universiteit Utrecht af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.

10. Kan streaming een uitweg bieden voor de noodlijdende klassieke muzieksector?

Laurent Meijlink biedt in dit driedelige onderzoek een historisch verslag van de ontwikkeling van het internet. Hij legt ook de ontwrichtende effecten van streaming op de muziekindustrie bloot en spitst dit uiteindelijk toe op klassieke muziek. Zo blijkt dat de sector enkele cruciale eigenschappen heeft die de moeilijkheden in de digitale markt verklaren. 

Laurent Meijlink schreef ‘Traditie of toekomstmuziek: De toekomst van klassieke muziek in een digitale markt’ om de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.

11. Welke invloed heeft de vormgeving van een tentoonstelling op bezoekers?

In het Van Gogh Museum was van juli 2018 tot januari 2019 de tentoonstelling ‘Van Gogh Dreams’ te zien. Elene Kadagidze deed onderzoek naar ervaringsleer en onderzocht alle aspecten van de vormgeving die in de tentoonstelling werd gebruikt. Deze vergeleek ze met haar eigen ervaringen en gedachten, met die van leeftijdsgenoten, en met het bezoekersonderzoek van het Van Gogh Museum zelf.

Elene Kadagidze schreef ‘Van Gogh Dreams: A representation of mental illness through exhibition design’ om haar master aan de Universiteit van Maastricht af te ronden. Lees hier de volledige scriptie.