Nieuwe leden programmaraad

Cultuurmarketing is op zoek naar vier nieuwe leden voor de programmaraad die werkzaam zijn bij of voor culturele organisaties in België of Nederland.  

De Cultuurmarketing programmaraad is een klankbordgroep van 12 vakgenoten die het kernteam van Cultuurmarketing voorziet van input en ideeën over de activiteiten van Cultuurmarketing. Wat de leden van de programmaraad kenmerkt, is dat zij naast hun eigen werk een breder beeld hebben van trends en ontwikkelingen op marketingcommunicatie gebied en/of hun eigen sector of regio.

De programmaraad vergadert twee keer per jaar; op het kantoor van Cultuurmarketing te Amsterdam of digitaal. Tijdens deze meetings geven de programmaraad leden input over de onderwerpen die op dat moment relevant zijn marketing en communicatieprofessionals in de culturele sector. Daarnaast vragen we programmaraad leden om bij minimaal twee Cultuurmarketing bijeenkomsten per jaar aanwezig te zijn.

Als lid van de programmaraad word je onderdeel van een groep vooruitstrevende professionals die in een ongedwongen sfeer samenkomen om hun ideeën te delen. Leden worden aangesteld voor maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming. Het betreft een onbezoldigde functie en de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.

Heb je interesse? Stuur voor 1 maart 2023 een mail naar [email protected] waarin je aangeeft in welke onderwerpen en/of deelsectoren (denk aan podiumkunsten, museaal of film) je ervaring hebt.