"Zet de wensen en behoeften vanuit de doelgroep centraal."

Publieksparticipatie voor een sterkere positionering

#Branding
30 mei 2017

In dit artikel lees je over twee cases waarbij Branddoctors verschillende musea heeft geholpen zich sterker te positioneren middels co-creatie met de doelgroep.

Door de redactie
Dit artikel is tot stand gekomen d.m.v. een interview met Branddoctors.
Dit artikel is gesponsord door Branddoctors.

Verder komen...

natuurlijk wil je dat!

En dus is het een heel goed idee om lid te worden. Daarmee help je jezelf en ons vak vooruit.