Marketingbudgetten en invloed marketingafdelingen stijgen

Resultaten Cultuurmarketing Onderzoek 2019

Sfeerfoto grafieken voor onderzoek
#Onderzoek
25 sep 2019

Er zijn in de afgelopen vijf jaar relatief meer middel- en grote marketingbudgetten beschikbaar in de kunst- en cultuursector. Ook is de sector naar eigen zeggen in 2019 grotendeels "AVG-proof".

Door de redactie

In juni 2019 beantwoordden ruim 420 respondenten de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek. De respondenten zijn in dienstverband of als ZZP-er werkzaam bij culturele instellingen. 97% van de deelnemers komt uit Nederland en 3% uit België. De antwoorden hebben betrekking op het voorgaande kalenderjaar, of indien niet met kalenderjaren gewerkt wordt, het culturele seizoen.

In dit artikel komen drie onderwerpen uit het onderzoek aan bod: marketingbudget, de invloed van marketingafdelingen op de rest van de organisatie en de reacties op een aantal stellingen uit het onderzoek. Waar het relevant is, worden er segmenten van de sector apart uitgelicht en weergegeven. Benieuwd naar eerdere onderzoeksresultaten? Klik verder voor de rapporten uit 2018, 2017 en 2016.

Marketingbudget culturele sector

Sinds 2015 vraagt Cultuurmarketing jaarlijks naar het marketingbudget van de organisaties waar de respondenten werken. Uit het onderzoek van 2019 komt naar voren dat de meeste budgetten (55% van de respondenten) tussen de 10.000 en 100.000 euro liggen. In onderstaande grafiek is de verdeling van de marketingbudgetten weergegeven op basis van verschillende segmenten. De grafieken zijn interactief: klik op de diagrammen voor de percentages.