Deelnemers gezocht voor Ketentafel

Richtlijn tarieven voor marcom werkzaamheden

#Loopbaan
2 aug 2022

In het najaar van 2022 initieert Platform ACCT in samenwerking met Cultuurmarketing een ketentafel die het doel heeft om richtlijn tarieven voor marketing en communicatiewerkzaamheden te ontwikkelen.    

Portret_Hilde Smetsers_foto VD_250
Door Hilde Smetsers
Directeur Cultuurmarketing

Een aanzienlijke groep van de Nederlandse marketing- en communicatieprofessionals in de cultuursector is als zzp’er werkzaam. In de freelance talks die Cultuurmarketing voor haar zzp achterban organiseert, is door deze groep kenbaar gemaakt dat het een uitdaging is om met opdrachtgevers tot financiële overeenstemming te komen. In februari 2022 voerde Cultuurmarketing een onderzoek uit naar uurtarieven van zzp’ers en de resultaten maken inzichtelijk dat er grote verschillen bestaan tussen uurtarieven en dat er behoefte is aan richtlijnen die rekening houden met onder andere de aard en omvang van marketing en communicatie-opdrachten.

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) heeft als doel om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector in Nederland blijvend te versterken en de positie van werkenden te verbeteren. In 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken‘ dat wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Een belangrijk aspect van het programma is het faciliteren van het overleg tussen alle partijen uit een bedrijfskolom die invloed hebben op de prijs van arbeid. Dit gebeurt via een zogeheten ketentafel onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Niets missen?

We sturen iedere twee weken een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste vacatures. Schrijf je in, dan krijg jij ‘m ook.

De samenwerking van Cultuurmarketing met Platform ACCT geeft de mogelijkheid om in een gestructureerde vorm richtlijn tarieven te ontwikkelen en mogelijk ook een publicatie waarin naast de richtlijnen ook een modelovereenkomst, handleidingen en/of uitgangspunten m.b.t. goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap opgenomen zijn. Waar nodig werpt de ketentafel ook een blik op de positie van werkenden in loondienst. 

Deelnemen aan de ketentafel

De ketentafel wordt gefaciliteerd en ondersteund door Platform ACCT. Deelnemers aan de tafel zijn zzp’ers die marketing en/of communicatiewerkzaamheden uitvoeren in de culturele sector en opdrachtgevers: hoofden marketing, zakelijk directeuren of andere beslissingsbevoegden over de inhuur en uurtarieven van zzp’ers die werkzaam zijn bij culturele organisaties. Daarnaast wordt een bredere klankbordgroep van deskundigen samengesteld.

De ketentafel gaat van start in het najaar van 2022 en heeft een duur van één jaar waarin zes vergaderingen plaatsvinden. Deelnemers ontvangen een vergadervergoeding.

Spreekt bovenstaande je aan en wil je via deze ketentafel bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarkt in de culturele sector? Of heb je anderzijds interesse in de ketentafel? Maak dan  je interesse kenbaar via een mail naar Hilde Smetsers ([email protected]).

Interessant voor anderen?