Learnings die naar voren kwamen in de online talk over prijsbeleid

Toegangsprijzen culturele seizoen 20-21

Theaters, musea, poppodia, bioscopen en andere culturele instellingen kunnen als gevolg van de anderhalve meter-maatregelen aanzienlijk minder publiek ontvangen. Welke gevolgen heeft dat voor toegangsprijzen en toegankelijkheid?

Door de redactie

Fotografie

Jelmer de Haas voor TivoliVredenburg

Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis bracht Cultuurmarketing cultuurprofessionals online samen om met elkaar in gesprek te gaan over nieuw prijsbeleid.

Publiek wil normaal tarief betalen

Waar veel programmering de eerste weken na de aanvang van de coronacrisis gratis was, zijn culturele instellingen nu doordrongen van de noodzaak om deze activiteiten ten gelde te maken. De vraag is – ook nu instellingen hun fysieke deuren weer voor een beperkt publiek mogen openen – tegen welke prijs mensen deel kunnen nemen aan deze activiteiten. 

Maas theater en dans onderzocht, na wekenlang gratis programma te hebben aangeboden, welk tarief mensen zouden willen betalen voor activiteiten. Uit de enquête kwam naar voren dat een overgrote meerderheid van de mensen het normale tarief wil betalen. Van de 270 geënquêteerden gaven slechts twee daarvan aan te willen betalen door middel van een donatie. 

Het Noord Nederlands Toneel heeft tijdens de coronacrisis geëxperimenteerd met het ‘pay as you like’-principe. De donaties liepen uiteen van 600 euro per avond tot een donatie in natura en alles daar tussenin. “Leuk voor zo lang het duurt, maar op de lange termijn is dit beslist geen houdbaar model,” aldus Mintsje Boersma, senior marketeer bij Noord Nederlands Toneel.

Online podium is extra capaciteit